KONTAKTY

Římskokatolická farnost DOBŘÍŠ

Na Nábřeží 1650
263 01  DOBŘÍŠ

Email:  pcstomas(zavináč)volny.cz
Kancelář farnosti: tel. 602 308 881 (Toto číslo je přes prázdniny mimo provoz. V případě nutnosti se obracejte podle druhu záležitosti přímo na konkrétní osobu - viz tabulka dole).
Duchovní správce P. Angelo Scarano: tel. 777 739 612 
IČ 47067829
DIČ CZ47067829

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Dobříš: 3869703339/0800
variabilní symboly: 901 - Pastorační centrum sv. Tomáše (údržba a provoz objektu, náklady na aktivity) 
                              902 - provoz kostela v Dobříši (pomůcky na bohoslužbu, energie, topení aj.)
                              903 - oprava kostela v Dobříši (drobné opravy a údržba)

Rosovice:  3869705369/0800
variabilní symbol: 907 - opravy a provoz kostela v Rosovicích

Svaté Pole: 3869688319/0800
 
  Fara Sv. Pole VS 905
Kostel Sv. Pole VS 904 
Kostel Dlouhá Lhota:     VS 906


Farnost úzce spolupracuje také s těmito organizacemi:

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan

Farní charita


SPRÁVA FARNOSTI:

Pastorační a Ekonomická rada zde

 

Kontakty

Oblast

Jméno

Telefon

Email

Administrátor a statutární zástupce: Žádosti o křest, sňatek, svátosti, pohřeb, duchovní rozhovor. Duchovní správa a řízení farnosti. Záležitosti týkající se kostelů. Kurzy Alfa. 

P.Angelo Scarano, Th.D.

777 739 612

scarano(zavináč)seznam.cz

Trvalý jáhen: bohoslužby slova

Mgr. Petr Váňa

737 178 332, 318 522 104

Pastorační centrum sv. Tomáše: pronájmy v PCSvT, koordinace programů, organizační zajištění chodu PCSvT, katecheze dětí; prezentace akcí (webové stránky, plakáty aj.).

Ing. Ludmila Musilová

602 308 864

pcstomas(zavináč)volny.cz
Pastorační referentka: farní matrika; technické zajištění provozu v PCSvT, katecheze dětí, zajišťuje služby laiků při mši.

Irena Bláhová

 602 308 881

pcstomas(zavináč)volny.cz

Internet (Webmaster)

Vojtěch Havlíček

vojtin(zavináč)gmail.com
Farní charita: charitní pomoc, duchovní péče v LDN a Domově seniorů, Tříkrálová sbírka, poradenství v sociální oblasti. Jana Svobodová 608 325 470