KONTAKTY

Římskokatolická farnost DOBŘÍŠ

Na Nábřeží 1650
263 01  DOBŘÍŠ

Email:  pcstomas(zavináč)volny.cz
Telef. mob. 602 308 881 (kancelář)
IČ 47067829
DIČ CZ47067829

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3869703339/0800

Dobříš:
variabilní symboly: 901 - Pastorační centrum (údržba a provoz objektu, aktivity v PCSvT...)
                              902 - provoz kostela v Dobříši (bohoslužba, zpěv...)
                              903 - oprava kostela v Dobříši (drobné opravy, nátěry...)

Kostel v Rosovicích:  3869705369/0800
variabilní symbol: 907 - opravy i provoz kostela v Rosovicích

 

Sdružení pro obnovu dobříšských varhan

Farní charita

Římskokatolická farnost SVATÉ POLE

Na Nábřeží 1650
263 01 DOBŘÍŠ

Email: pcstomas(zavináč)volny.cz
Telefon: 602 308 881 (kancelář)
IČ 70133051

BANKOVNÍ SPOJENÍ: 3869688319/0800

variabilní symboly: 904 - provoz kostela ve Svatém Poli
                              905 - fara (údržba)
                              906 - provoz a opravy filiálního kostela v Dlouhé Lhotě
                              908 - opravy kostela ve Svatém Poli

Správa farnosti:

Pastorační a Ekonomická rada zde

 

Kontakty

Oblast

Jméno

Telefon

Email

Administrátor a statutární zástupce ŘK farností Dobříš a Svaté Pole; duchovní správce: žádosti o křest, sňatek, svátosti, pohřeb. Správa farnosti.

Od 1.7.2017
P.Angelo Scarano Th.D.

777 739 612

scarano(zavináč)seznam.cz

Trvalý jáhen: bohoslužby slova

Mgr. Petr Váňa

737 178 332, 318 522 104

Koordinátorka Pastoračního centra sv. Tomáše
Organizační zajištění programů a provozu v PCSVT, pronájmy sálu v PCSvT, katecheze dětí.

Ing. Ludmila Musilová

602 308 881
(602 308 864)

pcstomas(zavináč)volny.cz
Pastorační referentka: katecheze dětí, farní matrika; technické zajištění provozu v PCSvT.

Irena Bláhová

   602 308 881

pcstomas(zavináč)volny.cz

Internet (Webmaster)

Vojtěch Havlíček

vojtin(zavináč)gmail.com
Farní charita: charitní pomoc, duchovní péče v LDN a Domově seniorů, sbírky, poradenství v sociální oblasti Jana Svobodová 608 325 470