Dětský program při bohoslužbách

Obrázek z kolekce Abeceda od Fanči VandasovéKaždou neděli v našem kostele probíhá dětský program. Po evangeliu se děti sejdou před lavicemi. Jedna část programu se věnuje dětem do 7 let. Vždy pomocí dialogu se zastavujeme nad nějakou jednoduchou otázkou. Od září 2010 např. procházely děti Abecedu, kterou pro ně kreslila Fanča Vandasová (z jejího výtvarného díla např. zde).

Větší děti: Od roku 2010 jsme zprovoznili oratoř kostela, a proto se s některým katechetou děti odeberou do oratoře a zde procházejí svůj vlastní program. Vycházíme při tom z materiálů http://www.kanan.cz/index.htm  nebo http://deti.vira.cz/Liturgicky-rok-kalendar/Nedele-pracovni-listy.

Na bohoslužbu oběti se děti vrací zpět do kostela a účastní se další části bohoslužby společně s rodiči.

Pokud někdo z rodičů  - farníků  - má zájem pomoci s touto činností, budeme velice vděční!