Pastorační rada farnosti

"Pastorační rada má za úkol spolu s farářem posuzovat otázky týkající se farnosti, radit se o nich, nalézat možnosti řešení, usnášet se na opatřeních, poskytovat součinnost při jejich realizaci nebo je přímo realizovat. Na základě znalosti situace farnosti podílet se na vytváření pastoračního programu." (citováno ze Stanov pastoračních rad Arcidiecéze pražské 1/ 2)

Pastorační rada je částečně volena z řad farníků a částečně jmenována farářem. Patří do ní také někteří členové farnosti z titulu funkce (jáhen, ředitelé církevních organizací např. Charity apod.).

Současná pastorační rada byla ustanovena 11. března 2014 s mandátem na 5 let.

Složení pastorační rady:

Zvolení členové:
Ing. Zuzana Klimtová, Miroslav Sochor, Ladislav Svoboda, Mgr. Bohdan Urban.
Za Rosovice: Josef Vaněček
Za Dlouhou Lhotu: Jiří Novotný
(Svaté Pole nezvolilo svého zástupce).

Jmenovaní členové:
Ivo Kylar st., Dr. Jan Lachman, Miroslava Musilová, MUDr. Martina Svárovská.

Z titulu své funkce:
P. Angelo Scarano Th.D. (administrátor), Jana Svobodová (ředitelka Farní charity), Ing. Ludmila Musilová (ředitelka Pastoračního centra sv. Tomáše).

 

ZÁPISY ze zasedání PR naleznete ZDE