Ekonomická rada farnosti je pomocný a poradní orgán faráře resp. administrátora podle kánonu Církevního práva 517, § 1, který se podílí na hospodaření s majetkem farnosti s péčí dobrého hospodáře.

Závěry hospodaření jsou zveřejňovány většinou jednou za rok obvykle ve farním časopise Tomáš.

Na jaře 2009 byla ustanovena nová ekonomická rada na 3 roky v tomto složení:
Ing. Martin Musil, Ing. Jan Koucký, Ing. Adam Bohm, Mgr. Bohdan Urban a Blanka Krákorová, která je současně členkou pastorační rady.

V září 2011 odstoupila z ekonomické i z pastorační rady Blanka Krákorová. Místo ní byla do ER zvolena Ludmila Soukupová. Ekonomickou radu v tomto složení potvrdil administrátor farnosti v říjnu 2011.