„Cesta našeho duchovního vývoje se neřídí podle žádné vnitřní mapy, jež by nás vedla, a proto je potřeba se na chvíli zastavit a zjistit, kde jsme, to znamená zamyslet se, kde se nacházíme, kam jdeme a kudy jít dál."   Františkán Richard Rohr v knize „Cesta divokého muže"

 

Možná my muži hledáme v Boží cestě a modlitbě více síly, odvahy a sebeovládání a ženy nás zase obohacují tím, že vnímají milosrdné bezpečné zázemí Boží náruče. Možná pro to, abychom se stávali dobrými muži, otci a přáteli potřebujeme občas čerpat mužskou duchovní energii ze vzájemné modlitby a chlapských rozhovorů. Máš-li ten pocit i ty a máš-li chuť se k nám připojit, přijď nás navštívit a uvidíš. Modlíme se za doprovodu bubnů, diskutujeme na témata, která nás zajímají a která prožíváme, někdy podnikneme nějaký společný výlet, někdy posedíme u ohně při opékání buřtů, občas zajdeme společně na pivo.

 

Kromě letního období se scházíme 3. úterý v měsíci ve 20.00 hodin, zpravidla v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši.

  

Budeš-li mít chuť přijít, zavolej Ivošovi Salcmanovi na mob. 724 262 468 nebo klidně rovnou přijď dle nedělních ohlášek.

  Více o spiritualitě R. Rohra zde.