Program ve školním roce 2020-21

NABÍDKU MATERIÁLŮ PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete 

na stránkách Pastoračního střediska AP:
 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ  - aktuálně  v červnu 2021

ÚČAST JE MOŽNÁ JEN PŘI DODRŽENÍ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ

 Místo konání: Pastorační centrum sv. Tomáše, každý týden ve ČTVRTEK

Klubíčko pro 4 - 6leté děti:  16.00 -16.45  (Naďa Krkošková)

Klubíčko pro 1. třídu:  14.15 - 15.00 (Markéta Štěpánová) 

Klubíčko pro 2. třídu: 14.00 - 14.45  (Irena Bláhová)

Setkání pro 3. třídu: 15.15 - 16.00 (Ludmila Musilová)

Setkání pro 4. třídu:  14.15 - 15.00  (Ludmila Musilová)

Setkání pro 5. třídu:  15.00 - 15.45  (Irena Bláhová)

Setkání pro 6. -9. třídu a pro studenty gymnázia - v PÁTEK

 od 14.15 do 15.15 (P. Angelo Scarano) -  podle domluvy

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)


Výtvarničení pro děti s Mirem a Danielou 
v květnu a v červnu 2021
každý týden ve středu

od 14.30 do 16.00 skupina A 
od 16.00 do 17.30 skupina B

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Spolčo (setkání mládeže): pátky od 19 do 21 hodin podle domluvy

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT 

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání manželů II: 2. neděle v měsíci - od 15.30 v PCSvT (Karolína Svobodová)

Setkání Manželů III: 1x za měsíc v neděli podle domluvy, od 15.30 (Miroslav Sochor)

Setkání "Odpadlíků": 3. úterý v měsíci od 17.00 do 19.30v PCSvT (Lucie Bigoni)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Duchovní večer mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT (Ivo Salcman)

 

Volejbal: v neděli od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban) -podle domluvy

Chrámový sbor: v pondělí od 19.00 - v PCSvT nebo dle dohody s Petrou Šimkovou (vedoucí sboru)

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI - aktuálně k červnu 2021

Po

14.00-16.00
19.00-21.00

18.00 - 19.30

Setkání pro seniorky a knihovna
Zkouška chrámového sboru

Slavení Eucharistie, po ní adorace

velký + malý sál
velký sál

kostel Dobříš

každý týden
dle domluvy

každý týden

Út

17.00-19.30

18.00 - 19.30

19.30
20.00-22.00

Setkání "Odpadlíků"

Slavení Eucharistie, po ní adorace

Setkání pastorační rady
Duchovní večer mužů

host. pokoj

kostel Dobříš

velký sál
velký sál

3. úterý v měsíci

každý týden

dle domluvy
3. úterý v měsíci

St

14.30-17.30

17.30-18.00
18.00 - 19.30

Výtvarný kurz pro děti 

Modlitba růžence/mariánská pobožnost 
Slavení Eucharistie, po ní adorace

velký sál 

kostel Dobříš
kostel Dobříš

každý týden 

v říjnu / v květnu
každý týden

Čt

14.00 - 14.45
14.15 - 15.00
14.15 - 15.00
15.00 - 15.45
15.15 - 16.00
16.00 - 16.45
16.00 - 17.00

18.00 - 19.30

Náboženství 2. třída
Klubíčko pro 1. třídu

Náboženství pro 4. třídu 
Náboženství pro 5. třídu 
Náboženství pro 3. třídu
Klubíčko pro děti 4-6 let
Modlitby matek

Slavení Eucharistie, po ní adorace

malý sál
hostinský pokoj
velký sál
malý sál
velký sál
velký sál
hostinský pokoj

kostel Dobříš

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

každý týden


14.15 - 15.15

18.00 - 19.30

19.00-21.00


Náboženství pro 6. - 9. třídu

Slavení Eucharistie, po ní adorace

Setkání mládeže „Spolčo" (starší)


podle domluvy

kostel Dobříš

velký sál


podle domluvy

každý týden

dle domluvy

  Ne

10.00-11.30
15.00 - 17.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
20.15

Agapé po nedělní bohoslužbě
Setkání Manželů I
Setkání manželů II
S
etkání Manželů III
Volejbal            

velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
tělocvična 1. ZŠ

podle oznámení
3. neděle v měsíci
2. neděle v měsíci
1x v měsíci dle domuvy
dle domluvy


Případné změny sledujte prosím v "Oznámení na neděli" a v Kalendáři akcí na úvodní stránce.

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti, na tel. 602 308 864. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------