Program ve školním roce 2017-18


NABÍDKU PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete
na stránkách Pastoračního střediska AP:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

 

KLUBÍČKA A SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ ve šk. roce 2017-18
budou opět probíhat v Pastoračním centru sv. Tomáše

Klubíčko pro 5leté děti: čtvrtek od 16.00 - malý sál (Dana Chytrá)

Klubíčko pro předškoláky: čtvrtek od 15.00 (Jitka Urbanová)

Klubíčko pro 1. třídu: čtvrtek od 15.00 - malý sál (Markéta Svobodová)

Klubíčko pro 2. třídu: čtvrtek od 14.00 - malý sál (Irena Bláhová) 

Setkání pro 3. třídu: čtvrtek od 15.00 - učebna (Irena Bláhová)

Setkání pro 4. třídu:  čtvrtek od 15.30 - velký sál (Ludmila Musilová)

Setkání pro 5. třídu: čtvrtek od 14.30 - velký sál (Ludmila Musilová)

Setkání pro 6. třídu a primu: pondělí od 14.30 (Ludmila Musilová)

Setkání pro 7. - 9. třídu: pátek od 14.00 (P. Angelo Scarano)

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)

 

ZPÍVÁNKY
hudební kroužek pro předškolní děti, vede Jitka Urbanová
Každý pátek 8.30 - 9.30

BARVIČKA
tvořivý kroužek pro děti, vede Františka Vandasová.
Každý pátek ve třech skupinách:
 9.45-10.45 Barvička 1
12.30 - 13.30 Barvička 2
14.00-15.30 Barvička 3 (starší děti)

Úspěchy Barvičky v celostátní soutěži Cestou dvou bratří (kategorie MŠ).

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Spolčo - setkání mládeže: v pátek od 19.00 (termíny podle domluvy) - v PCSvT.

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Marie Dragounová)

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání manželů II: 2. neděle v měsíci od 15.30 v PCSvT (Markéta Štěpánová)

Setkání Manželů III: 1. neděle v měsíci od 15.30 (Miroslav Sochor)

Setkání "Odpadlíků": 4. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Kateřina Šmahelová)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Duchovní večer mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT (Ivo Salcman)

Modlitba růžence: každou středu od 10.00 do 11.00 (Marie Dragounová)

Volejbal: každou neděli (od 10.9.) od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban)

Chrámový sbor: v pondělí od 19.00 - v PCSvT nebo dle dohody s Petrou Šimkovou (vedoucí sboru)

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI aktualizovaný k 1. 3. 2018

Po

14.00-16.00
19.00-21.00

Posezení při čaji (seniorky) a knihovna
Zkouška chrámového sboru

velký + malý sál
velký sál

každý týden
dle domluvy

Út


19.30
20.00


Setkání pastorační rady
Duchovní večer mužů


velký sál
velký sál


dle domluvy
3. úterý v měsíci

St

10.00 - 11.00
18.00 - 18.45

Modlitba růžence
Slavení Eucharistie

učebna
PCSvT

každý týden
každý týden

Čt

14.00 - 14.45
14.30 - 15.15
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.30 - 16.15
16.00 - 16.45
16.00 - 17.00

Klubíčko pro 2. třídu
Setkání pro 5.třídu
Klubíčko pro předškoláky
Setkání pro 1. třídu
Setkání pro 3. třídu
Setkání pro 4. třídu
Klubíčko pro 4-5leté děti
Modlitby matek

malý sál
velký sál
klubovna v suterénu
malý sál
učebna
velký sál
malý sál
hostinský pokoj

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

8.30 - 9.30
9.45-10.45
12.30-13.30
14.00-15.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
19.00-21.00

ZPÍVÁNKY pro děti
BARVIČKA 1

BARVIČKA 2
BARVIČKA 3
Možnost svátosti smíření

Slavení Eucharistie
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo"

velký sál
malý sál
malý sál
malý sál
kostel Dobříš-oratoř
kostel Dobříš
kostele Dobříš - oratoř
dle domluvy

každý týden 
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

  Ne

10.00-11.30
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
20.15

Agapé po nedělní bohoslužbě
Setkání Manželů I
Setkání "Odpadlíků"
Setkání manželů II
S
etkání Manželů III
Volejbal            

velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
tělocvična 1. ZŠ

podle oznámení
3. neděle v měsíci
4. neděle v měsíci
2. neděle v měsíci
1. neděle v měsíci
dle domluvy

Případné změny sledujte prosím v "Oznámení na neděli" a v Kalendáři akcí na úvodní stránce.

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti, na tel. 602 308 881. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------