Program ve školním roce 2016-17


NABÍDKU PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete
na stránkách Pastoračního střediska AP:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

 

SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ (2016-17) podle věku
(probíhají v Pastoračním centru sv. Tomáše)

Klubíčko pro 4leté děti: každý čtvrtek 16.00-16.45 (Mgr. Dana Chytrá) -  malý sál

Klubíčko pro 5leté děti: každý čtvrtek 15.00 - 15.45 (Jana Kylarová) - klubovna

Klubíčko pro předškoláky: každý čtvrtek 15.00 - 15. 45 (Mgr. Markéta Svobodová) - učebna

Klubíčko pro 1. třídu: každý čtvrtek 14.00-14.45 (Mgr. Jitka Urbanová) - velký sál

Klubíčko pro 2. třídu: každý čtvrtek 14.00 - 14.45 (Irena Bláhová) - malý sál

Setkání pro 3. třídu: každý čtvrtek 15.00 - 15.45 (Irena Bláhová) - malý sál

Setkání pro 4. a 5. třídu:  každý čtvrtek 15.00 - 15.55 (Ing. Ludmila Musilová) - velký sál

Setkání pro 6. a 7. třídu: každou středu 14.10 - 15.10 (Ing. Ludmila Musilová) - malý sál

Setkání pro 8. a 9. třídu: pátek dle domluvy 14.00 - 15.00 (Mgr. Karel Satoria) - host. pokoj

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)

 

ZPÍVÁNKY   (od 16. září)
hudební kroužek pro předškolní děti, vede Jitka Urbanová

 Každý pátek 8.30-9.30 (starší děti) a 9.45-10.45 (mladší děti)

 

BARVIČKA 
tvořivý kroužek pro děti, vede Františka Vandasová

Každé úterý 13.30 - 15.30    školní děti   
Každý pátek 8.30 - 9.30 (mladší děti) a 9.45 - 10.45 (starší děti) - od 16. září

Úspěchy Barvičky v celostátní soutěži Cestou dvou bratří (kategorie MŠ).

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Spolčo - setkání mládeže: v pátek od 19.00 (termíny podle domluvy) - v PCSvT.

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Emilie Vávrová, Marie Dragounová)

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání manželů II: 2. neděle v měsíci od 15.30 v PCSvT (Markéta Štěpánová)

Setkání Manželů III: 1. neděle v měsíci od 15.30 (Miroslav Sochor)

Setkání "Odpadlíků": 4. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Kateřina Šmahelová)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Modlitební setkání mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT (Ivo Salcman)

Modlitební setkání: každé pondělí od 20.00 v PCSvT (Marie Šochová)

Modlitba růžence: každou středu od 10.00 do 11.00 (Marie Dragounová)

Volejbal: každou neděli od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban)

Chrámový sbor: v pondělí od 19.00 - v PCSvT nebo dle dohody s Petrou Šimkovou (vedoucí sboru)

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI aktualizovaný k 5. 9. 2016

Po

14.00-16.00
19.00-21.00
20.00-21.00

Posezení při čaji a knihovna
Zkouška chrámového sboru
Modlitební setkání (za farnost)

velký + malý sál
velký sál
učebna

každý týden
dle domluvy
každý týden

Út

13.30-15.30
19.30
20.00

BARVIČKA pro školní děti
Setkání pastorační rady
Duchovní večer mužů

malý sál
velký sál
velký sál

každý týden
dle kalendáře akcí
3. úterý v měsíci

St

10.00 - 11.00
14.10 - 15.10
18.00 - 18.45

Modlitba růžence
Setkání pro 6. a 7. třídu
Slavení Eucharistie

učebna
malý sál
velký sál

každý týden
každý týden
každý týden

Čt

14.00 - 14.45
14.00 - 14.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.55
16.00 - 16.45
16.00 - 17.00

Klubíčko pro 1. třídu
Klubíčko pro 2. třídu
Klubíčko pro 5leté děti
Klubíčko pro předškoláky
Setkání pro 3. třídu
Setkání pro 4. a 5. třídu
Klubíčko pro 4leté děti
Modlitby matek

velký sál
malý sál
klubovna v suterénu
učebna /charita/
malý sál
velký sál
malý sál
hostinský pokoj

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

8.30 -  9.30
8.30 - 9.30
9.45 - 10.45
9.45- 10.45
14.00 - 15.00
17.00
18.00
19.00-21.00

ZPÍVÁNKY pro děti (starší)
BARVIČKA pro děti (mladší)
ZPÍVÁNKY pro děti (mladší)

BARVIČKA pro děti (starší)
Setkání pro starší děti (8.a9.tř.)
Možnost svátosti smíření
Slavení Eucharistie
Setkání mládeže „Spolčo"

velký sál
malý sál
velký sál
malý sál
dle domluvy
velký sál
velký sál

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
podle domluvy
každý týden
každý týden
podle domluvy

  Ne

10.00-11.30
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
20.15

Agapé po nedělní bohoslužbě
Setkání Manželů I
Setkání "Odpadlíků"
Setkání manželů II
S
etkání Manželů III
Volejbal            

velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
tělocvična 1. ZŠ

podle oznámení
3. neděle v měsíci
4. neděle v měsíci
1. neděle v měsíci
dle domluvy

Případné změny sledujte prosím v "Oznámení na neděli".

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti, na tel. 602 308 881. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------