Program ve školním roce 2019-20

PRO DĚTI

NABÍDKU MATERIÁLŮ PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete
na stránkách Pastoračního střediska AP:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

KLUBÍČKA A SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ ve šk. roce 2019-20
 v Pastoračním centru sv. Tomáše

Klubíčko pro 4 - 6leté děti: čtvrtek od 16.00 (Klára Sochorová)

Klubíčko pro 1. třídu: čtvrtek od 15.15  (Markéta Štěpánová) 

Klubíčko pro 2. třídu: čtvrtek od 14.00 (Irena Bláhová)

Setkání pro 3. třídu: čtvrtek od 14.15 (Ludmila Musilová)

Setkání pro 4. třídu:  čtvrtek od 15.00 (Irena Bláhová)

Setkání pro 5. třídu: čtvrtek od 15.15 (Ludmila Musilová)

Setkání pro 6. třídu a primu: ve čtvrtek od 17.00 (Petr Krampl)

Setkání pro 7. - 9. třídu: pátek od 14.15 do 15.00 (P. Angelo Scarano) 

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)

ZPÍVÁNKY

hudební kroužek pro předškolní děti, vede Jitka Urbanová
každý pátek od 9.00 do 10.00  - od 4. 10.

Výtvarný kurz pro děti s Danielou a Mirem
každou středu od 14.30 do 16.00 skupina A
od 16.00 do 17.30 skupina B

Úspěchy kroužku Barvička v celostátní soutěži Cestou dvou bratří (kategorie MŠ).

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Spolčo - setkání mládeže: ve čtvrtek od 18.00 (Magda Ježková)

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT 

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání manželů II: 2. neděle v měsíci - od 15.30 v PCSvT (Markéta Štěpánová)

Setkání Manželů III: 1x za měsíc v neděli podle domluvy, od 15.30 (Miroslav Sochor)

Setkání "Odpadlíků": 4. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Kateřina Šmahelová)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Duchovní večer mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT (Ivo Salcman)

 

Volejbal: každou neděli od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban) 

Chrámový sbor: v pondělí od 19.00 - v PCSvT nebo dle dohody s Petrou Šimkovou (vedoucí sboru)

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI aktualizovaný k 1. 3. 2020

Po

14.00-16.00
17.00-18.00
19.00-21.00

Setkání pro seniorky a knihovna
Setkání pro 6. třídu (náboženství)
Zkouška chrámového sboru

velký + malý sál
učebna
velký sál

každý týden
každý týden
dle domluvy

Út

18.30
19.30
20.00

Slavení Eucharistie
Setkání pastorační rady
Duchovní večer mužů

velký sál
velký sál
velký sál

každý týden
dle domluvy
3. úterý v měsíci

St

14.30-17.30

17.30-18.00
18.00 - 18.45

Výtvarný kurz pro děti 

Křížová cesta 
Slavení Eucharistie

malý sál v PCSvT

kostel Dobříš
kostel Dobříš

každý týden 

v postní době
každý týden

Čt

8.30

14.00 - 14.45
14.15 - 15.15
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.15 - 16.00
15.15 - 16.00
16.00 - 17.00
16.00 -17.00
18.00-19.30

18.30 - 19.30

slavení Eucharistie

Klubíčko pro 2. třídu
Klubíčko pro 3. třídu

Setkání pro 4. třídu      
Klubíčko pro předškoláky
Setkání pro 5. třídu
Setkání pro 1. třídu
Klubíčko pro děti 4-6 let
Modlitby matek
Spolčo pro mládež (mladší)

Zdravotní cvičení pro seniory

kaple v Dom. seniorů

velký sál
malý sál
velký sál
klubovna v suterénu
učebna (charita)
velký sál
velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj

velký sál

každý týden

každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden
každý týden

každý týden

9.00 - 10.00
14.30 - 15.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
19.00-21.00

ZPÍVÁNKY pro děti
Náboženství pro 7. - 9. třídu
Možnost svátosti smíření

Slavení Eucharistie
ADORACE a možnost sv. smíření
Setkání mládeže „Spolčo" (starší)

velký sál
charita (učebna)
kostel Dobříš-oratoř
PCSvT -velký sál
velký sál
dle domluvy

každý týden 
podle domluvy
každý týden
v zimním období
v zimním období
dle domluvy

  Ne

10.00-11.30
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
20.15

Agapé po nedělní bohoslužbě
Setkání Manželů I
Setkání "Odpadlíků"
Setkání manželů II
S
etkání Manželů III
Volejbal            

velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
tělocvična 1. ZŠ

podle oznámení
3. neděle v měsíci
4. neděle v měsíci
2. neděle v měsíci
1x v měsíci dle domuvy
dle domluvy


Případné změny sledujte prosím v "Oznámení na neděli" a v Kalendáři akcí na úvodní stránce.

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti, na tel. 602 308 881. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------