Program ve školním roce 2017-18


NABÍDKU PRO DĚTI (inspiraci pro rodiče) najdete
na stránkách Pastoračního střediska AP:

 ABECEDA (obrázky od Fanči Vandasové), omalovánky, kvízy a další materiály

 

KLUBÍČKA A SETKÁVÁNÍ PRO DĚTI S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ ve šk. roce 2017-18
budou opět probíhat v Pastoračním centru sv. Tomáše

Klubíčko pro 5leté děti: čtvrtek od 16.00 - malý sál (Dana Chytrá) - od 14. 9.

Klubíčko pro předškoláky: čtvrtek od 15.00 (Jana Kylarová) - od října

Klubíčko pro 1. třídu: čtvrtek od 15.00 - malý sál (Markéta Svobodová) - od října

Klubíčko pro 2. třídu: čtvrtek od 14.00 - malý sál (Irena Bláhová) - od 14. 9.

Setkání pro 3. třídu: čtvrtek od 15.00 - učebna (Irena Bláhová) - od 14. 9.

Setkání pro 4. třídu:  čtvrtek od 15.30 - velký sál (Ludmila Musilová) - od 14. 9.

Setkání pro 5. třídu: čtvrtek od 14.30 - velký sál (Ludmila Musilová)- od 14. 9.

Setkání pro 6. třídu a primu: bude ještě upřesněno (Ludmila Musilová) - od října

Setkání pro 7. - 9. třídu - bude upřesněno (P. Angelo Scarano)

Setkání pro středoškoláky - bude upřesněno (P. Angelo Scarano)

 

KNIHOVNA PRO DĚTI

půjčování knížek kdykoliv po domluvě s L. Musilovou (tel. 602 308 864)

 

ZPÍVÁNKY   (od 22. září 2017)
hudební kroužek pro předškolní děti, vede Jitka Urbanová
(Čas bude upřesněn).

BARVIČKA  (od 22. září 2017)
tvořivý kroužek pro děti, vede Františka Vandasová.
Bude každý pátek ve třech skupinách:
 9.45-10.45 Barvička 1
12.30 - 13.30 Barvička 2
14.00-15.30 Barvička 3

Úspěchy Barvičky v celostátní soutěži Cestou dvou bratří (kategorie MŠ).

 

PROGRAM PRO MLÁDEŽ

Spolčo - setkání mládeže: v pátek od 19.00 (termíny podle domluvy) - v PCSvT.

 

PROGRAM PRO DOSPĚLÉ

Posezení při čaji (seniorky): každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Marie Dragounová)

Knihovna: každé pondělí 14.00 - 16.00 v PCSvT (Miroslava Musilová)

Setkání manželů I : 3. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Markéta a Láďa Svobodovi)

Setkání manželů II: 2. neděle v měsíci od 15.30 v PCSvT (Markéta Štěpánová)

Setkání Manželů III: 1. neděle v měsíci od 15.30 (Miroslav Sochor)

Setkání "Odpadlíků": 4. neděle v měsíci od 15.00 v PCSvT (Kateřina Šmahelová)

Modlitby matek: každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 v PCSvT (Irena Bláhová)

Duchovní večer mužů: 3. úterý v měsíci od 20.00 v PCSvT (Ivo Salcman)

Modlitební setkání za farnost: každé pondělí od 20.00 v PCSvT (Marie Šochová)

Modlitba růžence: každou středu od 10.00 do 11.00 (Marie Dragounová)

Volejbal: každou neděli (od 10.9.) od 20.15 v tělocvičně 1. ZŠ ("stará" škola) (Bohdan Urban)

Chrámový sbor: v pondělí od 19.00 - v PCSvT nebo dle dohody s Petrou Šimkovou (vedoucí sboru)

 

 Změny sledujte v "oznámení na neděli" a v "týdenním programu PCSvT".

 


 

 TÝDENNÍ PROGRAM FARNOSTI aktualizovaný k 11. 9. 2017

Po

14.00-16.00
19.00-21.00
20.00-21.00

Posezení při čaji a knihovna
Zkouška chrámového sboru
Modlitební setkání (za farnost)

velký + malý sál
velký sál
učebna

každý týden
dle domluvy
každý týden

Út


19.30
20.00


Setkání pastorační rady
Duchovní večer mužů


velký sál
velký sál


dle kalendáře akcí
3. úterý v měsíci

St

10.00 - 11.00
18.00 - 18.45

Modlitba růžence
Slavení Eucharistie

učebna
kostel Dobříš

každý týden
každý týden

Čt

14.00 - 14.45
14.30 - 15.15
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.30 - 16.15
16.00 - 16.45
16.00 - 17.00

Klubíčko pro 2. třídu
Setkání pro 5.třídu
Klubíčko pro předškoláky
Setkání pro 1. třídu
Setkání pro 3. třídu
Setkání pro 4. třídu
Klubíčko pro 4leté děti
Modlitby matek

malý sál
velký sál
klubovna v suterénu
malý sál
učebna
velký sál
malý sál
hostinský pokoj

každý týden od 14.9.
každý týden od 14. 9.
každý týden od října
každý týden od října
každý týden od 14. 9.
každý týden od 14. 9.
každý týden od 14. 9.
každý týden

8.30 -
9.45-10.45
12.30-13.30
14.00-15.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30
19.00-21.00

ZPÍVÁNKY pro děti
BARVIČKA 1

BARVIČKA 2
BARVIČKA 3
Možnost svátosti smíření

Slavení Eucharistie
Možnost svátosti smíření
Setkání mládeže „Spolčo"

velký sál
malý sál
malý sál
malý sál
kostel Dobříš-oratoř
kostel Dobříš
kostele Dobříš - oratoř
dle domluvy

každý týden od 22. 9.
každý týden od 22. 9.
každý týden od 22. 9.
každý týden od 22. 9.
každý týden
každý týden
každý týden

  Ne

10.00-11.30
15.00 - 17.00
15.00 - 17.00
15.30 - 17.30
15.30 - 17.30
20.15

Agapé po nedělní bohoslužbě
Setkání Manželů I
Setkání "Odpadlíků"
Setkání manželů II
S
etkání Manželů III
Volejbal            

velký sál
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
hostinský pokoj
tělocvična 1. ZŠ

podle oznámení
3. neděle v měsíci
4. neděle v měsíci
2. neděle v měsíci
1. neděle v měsíci
dle domluvy  - od 10. 9.

Případné změny sledujte prosím v "Oznámení na neděli".

Nabízíme pronájem společenského sálu na rodinné oslavy. Bližší informace v kanceláři farnosti, na tel. 602 308 881. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------