LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

ONLINE bohoslužby v ČR

Platá hygienická nařízení

Pravidelné nedělní bohoslužby (mše)  

7:30 ROSOVICE 
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku)
10:45 SVATÉ POLE
12.00 DLOUHÁ LHOTA

Bohoslužby v týdnu (v kostele v Dobříši)

pondělí a úterý:v 7.00 (ráno)
středa a pátek: v 18.00
čtvrtek: 8.30 v Domově seniorů v Dobříši
V pátek po mši adorace a příležitost ke svátosti smíření do 19.30.
Výjimky sledujte v "aktuálně ve farnosti".

Další mše s nedělní platností v okolí: 
v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory) -  v sobotu v 18.00 (letní období).
Na Svaté Hoře - v sobotu v 17.00, v neděli v 7.30, v 9.00, v 11.00 a v 15.30.


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ:
  každý pátek po skončení večerní mše v kostele v Dobříši (v oratoři) nebo na požádání kdykoliv (po tel. domluvě). 

KŘTY, SVATBY, svátost nemocných, duchovní rozhovor apod.
 : Po osobní domluvě s knězem. 

Kontakt na kněze: P. Angelo Scrano, Th.D.,  tel. 777 739 612, email: scarano(zavináč)seznam.cz.

Jak se chovat v kostele