BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2018 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

Jak se chovat v kostele?

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

NEDĚLE -slavení Eucharistie (mše svatá):
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku). Každou 4. neděli v měsíci je mše zaměřená na děti.
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Slavení Eucharistie ve všední den:
- každou středu od 18.00 v kostele v Dobříši,
- každý čtvrtek od 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost),
- každý pátek od 18.00 v kostele v Dobříši, po mši následuje adorace do 19.30.

V sobotu je mše s nedělní platností pravidelně v kostele v Obořišti (pod správou Svaté Hory): v zimním období od 16.00, v letním období od 18.00.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v "oznámení" na neděli).

ÚČELOVÉ SBÍRKY vyhlášené Arcibiskupstvím pražským v r. 2017:
26. 3. na charitní činnost v arcidiecézi, 14. 4. Velkopáteční sb. na Svatou zemi, 14. 5. Svatojánská sb. na arcidiecézi, 25. 6. Svatopetrská sb. na bohoslovce, 24. 9. Svatováclavská sb. na církevní školství, 22. 10. Sbírka na misie, 12. 11. Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, 3. 12. Mikulášská sbírka na bohoslovce.
Sbírky v kostele v Dobříši určené na opravu dobříšských varhan: 19. 3., 18. 6., 17. 9., 17. 12. 2017.


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je každý pátek od 17.30 v kostele v Dobříši v oratoři (do 18.00) a pak po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.