LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

Jak se chovat v kostele?

Bohoslužby o Velikonocích 2017

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY během roku

NEDĚLE
7:30
ROSOVICE - slavení Eucharistie
9:00 DOBŘÍŠ kostel - slavení Eucharistie
10.45 SVATÉ POLE - slavení Eucharistie
12:00 DLOUHÁ LHOTA - slavení Eucharistie

ÚTERÝ
15:00
LDN DOBŘÍŠ - slavení Eucharistie (1x za měsíc dle domluvy) nebo bohoslužba slova (ostatní úterky)

STŘEDA
10:00 DOBŘÍŠ PCSvT  - modlitba růžence
18:00 DOBŘÍŠ PCSvT - slavení Eucharistie v PCSvT

ČTVRTEK
8:30
DOBŘÍŠ Domov seniorů - slavení Eucharistie
18:00 Rosovice - slavení Eucharistie - jen liché týdny

PÁTEK
8:30 SVATÉ POLE - slavení Eucharistie - jen sudé týdny
18:00
DOBŘÍŠ PCSvT - slavení Eucharistie (do Velikonoc v PCSvT, po Velikonocích v kostele)

Případné změny bohoslužeb najdete v "oznámení na neděli" a v "aktualitách".

SOBOTA
Mše svatá s nedělní liturgií je v kostele v Obořišti: v zimním období od 16.00, v letním období od 18.00.

ÚČELOVÉ SBÍRKY vyhlášené Arcibiskupstvím pražským v r. 2017:
26. 3. na charitní činnost v arcidiecézi, 14. 4. Velkopáteční sb. na Svatou zemi, 14. 5. Svatojánská sb. na arcidiecézi, 25. 6. Svatopetrská sb. na bohoslovce, 24. 9. Svatováclavská sb. na církevní školství, 22. 10. Sbírka na misie, 12. 11. Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, 3. 12. Mikulášská sbírka na bohoslovce.
Sbírky v kostele v Dobříši určené na opravu dobříšských varhan: 19. 3., 18. 6., 17. 9., 17. 12. 2017.


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Vždy jednu hodinu před slavením Eucharistie, která je ve všední den.
A také kdykoliv jindy po domluvě s knězem:
  P. Karel Satoria tel. 731 604 124.