LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY během roku

NEDĚLE -slavení Eucharistie (mše svatá)  
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku). Jednu neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti. Viz oznámení na neděli v "aktualitách".
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Slavení Eucharistie ve všední den  
Úterý: v 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)   
Středa: v 18.00 v kostele v Dobříši
Čtvrtek: v 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost), příp. bohoslužba slova
Pátek: v 18.00 v kostele v Dobříši, po mši adorace do 19.30. První pátek v měsíci litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně (na začátku adorace).

Večerní mše s nedělní platností  v okolí:
v sobotu v 18.00 (v letním období) v kostele v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory).
v neděli v 18.00 v kostele sv. Jakuba ve Staré Příbrami.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v "oznámení" na neděli). 
Mše ke Slavnosti sv. Václava bude již 27. 9. od 18.00 v kostele v Dobříši (v sobotu 28. 9. mše nebude).  


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je každý pátek po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.

Sbírky na opravu dobříšských varhan v r. 2019 (při nedělní bohoslužbě v Dobříši): 17.3., 16.6., 15.9. a 15.12. 2019. 

Jak se chovat v kostele