LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY během roku

NEDĚLE -slavení Eucharistie (mše svatá)   - platí i o prázdninách
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku). Každou 4. neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti.
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Slavení Eucharistie ve všední den  (o prázdninách mohou být výjimky - sledujte v "aktualitách")
Úterý: v 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)   
Středa: v 18.00 v kostele v Dobříši, před mší v květnu od 17.20 májová pobožnost.
Čtvrtek: v 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost), příp. bohoslužba slova,
Pátek: v 18.00 v kostele v Dobříši, po mši adorace do 19.30. První pátek v měsíci litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně (na začátku adorace).

V sobotu je mše s nedělní platností v kostele v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory) v 18.00 v letním období.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v "oznámení" na neděli).


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je každý pátek od 17.30 v kostele v Dobříši v oratoři (do 18.00) a pak po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.

Sbírky na opravu dobříšských varhan v r. 2019 (při nedělní bohoslužbě v Dobříši): 17.3., 16.6., 15.9. a 15.12. 2019. 

Jak se chovat v kostele