BOHOSLUŽBY v době nouzovém stavu  - sledujte v "Aktuálně ve farnosti"

Pravidla účasti na bohoslužbě v době nouzového stavu

Pohřby v době nouzového stavu
Biskupové doporučují, aby rozloučení bylo v úzkém rodinném kruhu u hrobu. Zádušní mše může být zatím soukromá bez účasti veřejnosti, a po zrušení opatření pak může být sloužena ve společenství farnosti.


LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY během roku - v době nouzového stavu NEPLATÍ

Neděle -slavení Eucharistie (mše svatá)  
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku).  Obvykle 3. neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti. Sledujte v "aktualitách".
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Pondělí až sobota:  
Úterý: v 18.30 v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650)   
Středa: v 18.00 v kostele v Dobříši 
Čtvrtek: v 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost), příp. bohoslužba slova
Pátek: v 18.00 v PCSvT (během zimy - do odvolání), po mši vždy adorace do 19.30. První pátek v měsíci litanie k Nejsvětějšímu Srdci Páně (na začátku adorace).

Večerní mše s nedělní platností  v okolí:
v sobotu v 16.00 (v zimním období) v kostele sv. Josefa v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory).
v neděli v 18.00 v kostele sv. Jakuba ve Staré Příbrami.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v "oznámení" na neděli).

PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ je každý pátek po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.

Jak se chovat v kostele