LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

Jak se chovat v kostele?

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY

NEDĚLE -slavení Eucharistie (mše svatá):
7:30 ROSOVICE
9:00 DOBŘÍŠ - kostel Nejsvětější Trojice (u zámku). Každou 4. neděli v měsíci je bohoslužba zaměřená na děti.
10.45 SVATÉ POLE
12:00 DLOUHÁ LHOTA

Slavení Eucharistie ve všední den:
- každou středu od 18.00 v kostele v Dobříši
- každý čtvrtek od 8.30 v kapli v Domově seniorů v Dobříši (přístupné pro veřejnost), příp. bohoslužba slova,
- každý pátek od 18.00 v kostele v Dobříši, po mši adorace do 19.30. První pátek v měsíci litanie k Nejsvětějšímu srdci Pána (na začátku adorace).

V sobotu je mše s nedělní platností v kostele v Obořišti (pod duchovní správou Svaté Hory): v 18.00 v letním období, v 17.00 v zimním období.

O slavnostech a svátcích, které připadají na pracovní dny, je slavení Eucharistie obvykle v 18.00 v kostele v Dobříši (je vždy uvedeno v "oznámení" na neděli).


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je každý pátek od 17.30 v kostele v Dobříši v oratoři (do 18.00) a pak po skončení mše do 19.30. A také kdykoliv po předchozí domluvě s knězem:P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.

Účelové sbírky vyhlášené Arcibiskupstvím pražským v r. 2018: 25. 2. (Haléř sv. Petra), 11. 3. (na charitní činnost v arcidiecézi), 30. 3. (na Svatou zemi), 13. 5. (na arcidiecézi), 24. 6. (na bohoslovce), 30. 9. (na církevní školství), 21. 10. (na misie), 11. 11. (na charitní činnost v arcidiecézi), 9. 12. (na bohoslovce).

Sbírky na opravu dobříšských varhan (při nedělní bohoslužbě v Dobříši): 18. 3., 17. 6., 16. 9., 16. 12. 2018.