LITURGICKÝ KALENDÁŘ -  www.katolik.cz

Jak se chovat v kostele?

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY 

NEDĚLE (s výjimkou 2. 7. a 30. 7. *)
7:30 ROSOVICE - slavení Eucharistie
9:00 DOBŘÍŠ kostel - slavení Eucharistie
10.45 SVATÉ POLE - slavení Eucharistie
12:00 DLOUHÁ LHOTA - slavení Eucharistie

Bohoslužby ve všední den budou během prázdnin pouze tehdy, budou-li v neděli oznámeny.

ÚTERÝ
15:00
LDN DOBŘÍŠ - slavení Eucharistie (1x za měsíc dle domluvy) nebo bohoslužba slova (ostatní úterky)

STŘEDA 
10:00 DOBŘÍŠ PCSvT  - modlitba růžence
18:00 DOBŘÍŠ PCSvT - slavení Eucharistie v PCSvT

ČTVRTEK
8:30
DOBŘÍŠ Domov seniorů - slavení Eucharistie
18:00 Rosovice - slavení Eucharistie - jen liché týdny 

PÁTEK
8:30 SVATÉ POLE - slavení Eucharistie - jen sudé týdny
18:00
DOBŘÍŠ kostel - slavení Eucharistie

* Aktuální změny bohoslužeb najdete v "oznámení na neděli" a v "aktualitách".

SOBOTA
Mše svatá s nedělní liturgií je v kostele v Obořišti: v zimním období od 16.00, v letním období od 18.00.

ÚČELOVÉ SBÍRKY vyhlášené Arcibiskupstvím pražským v r. 2017:
26. 3. na charitní činnost v arcidiecézi, 14. 4. Velkopáteční sb. na Svatou zemi, 14. 5. Svatojánská sb. na arcidiecézi, 25. 6. Svatopetrská sb. na bohoslovce, 24. 9. Svatováclavská sb. na církevní školství, 22. 10. Sbírka na misie, 12. 11. Sbírka na charitní činnost v arcidiecézi, 3. 12. Mikulášská sbírka na bohoslovce.
Sbírky v kostele v Dobříši určené na opravu dobříšských varhan: 19. 3., 18. 6., 17. 9., 17. 12. 2017.


PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ
 je kdykoliv po předchozí domluvě s knězem: 
P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612, e-mail: scarano(zavináč)seznam.cz.