Scházíme se od roku 2002 každé pondělí od 14 do 16 hodin v počtu deseti až čtrnácti.

            Každé setkání začínáme děkovnou a prosebnou modlitbou a desátkem růžence. Jednou za měsíc (obvykle 2. pondělí v měsíci) se nás sejde více na přednášky nebo na promítání (v r. 2015-16 o sv. Pavlovi a jeho cestách).

            Všechny jsme zapojeny do Apoštolátu modlitby. Některé z nás se podílejí na úklidu Pastoračního centra sv. Tomáše a kostela v Dobříši, jiné na adopci na dálku (adoptovali jsme indického chlapce) nebo na hlídání kostela v letní sezóně.

            Součástí našeho setkávání je i seznámení s novinkami v knihovně, půjčování a výměna knih.

            Z fondu, do kterého si dobrovolně ukládáme, přispíváme tam, kde je třeba: oprava kostela, provoz Pastoračního centra, rádio Proglas, pěstounská péče rodiny sv. Zdislavy. Vyráběly jsme i pletené obvazy pro malomocné.

 

Společenství seniorek