Aktuálně ve farnosti

13. Leden
BOHOSLUŽBY do 22. ledna 2021 v kostele v Dobříši (max 20 osob): 
Každý den po-so: od 18.00 mše, po ní adorace a příležitost ke svátosti smíření do 19.00. Sobotní mše je s nedělní liturgií. 

Nedělní bohoslužby: 
Dobříš: sobota v 18.00, neděle v 9.00 a v 18.00 -  REZERVACE 16. a 17. ledna ZDE.
          Podávání svatého prijímání od 10 do 12 h.
Rosovice:  7.30
Svaté Pole: 10.45

Prosíme, při změně rezervace vymažte tu, která neplatí - aby bylo místo pro ostatní.

ON-LINE bohoslužby v ČR (přehled)

Jak udělat bohoslužbu v rodině:
 PRO DOSPĚLÉ nebo  v RODINĚ S DĚTMI. 

Individuálně
se mohou zájemci obracet na kněze pro poskytnutí duchovní služby (svátosti, rozhovor apod.).  Kontakt na kněze: P. Angelo Scarano, tel. 777 739 612. 

Modlitba růžence
za ukončení epidemie - připojte se každý den ve 20.00. 

Úmysly apoštolátu modlitby na rok 2021
Naléhavý úmysl na měsíc leden 2021

KATOLICKÝ TÝDENÍK je vždy od soboty ke stažení zdarma
11. Leden
DĚTEM:
Katecheze na neděli a svátky (nápady, pracovní listy, omalovánky aj.)
   Neděle 10. 1. Svátek Křtu - deti.vira.cz a také na kanaan.cz 
   Slavnost Zjevení Pána 6. 1. (Tří králů) 

Divadelní představení  "Zpátky do Betléma" / Teátr Pavla Šmída/ on-line

Kázání pro děti VLČÍ DOUPĚ - 10. ledna (video)

Rodinné katecheze
 (od Saleziánů v Brně)

NÁBOŽENSTVÍ on-line na Radiu Proglas

Kreslený film "Bůh je s námi" (z Brněnské tiskové misie)

(Náboženství od 3. tř. výš a také výtvarný kroužek se do 22.1. nemohou konat - podle st. 5 PES).
6. Leden
DUCHOVNÍ SLOVO: 

   Promluvy papeže Františka
   Sobotní zamyšlení na neděli (video - Salesiáni Brno)
   Slovo na týden "U ambonu" (k poslechu)  

Seriál dvouminutových videí O LITURGII 
(vysvětlení jednotlivých částí mše)

Kalendář akcí


www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Bůh objímá svým milosrdenstvím

11. Leden  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Svátek Křtu Pána (liturgická čtení ZDE)
Promluva papeže Františka 10.1.2021 (celý článek na radiovaticana.cz)

Před pár dny jsme se rozloučili s Dítětem Ježíšem a dnes se s Ním setkáváme jako s dospělým na březích Jordánu. Liturgie nám umožňuje učinit tento skok o třicet let, o nichž víme jen jedno: byly to roky skrytého života, který Ježíš strávil v rodině -  nejdřív v Egyptě jako uprchlík a pak v Nazaretě, kde se zřejmě učil Josefovu řemeslu. Jsou to léta učení a práce v poslušnosti rodičům, třicet let života v rodině ve všednosti a nenápadnosti. Podle evangelií pak pouze tři léta kázání a zázraků. To je krásný vzkaz pro nás. Vyjevuje nám velikost každodennosti, důležitost každého životního okamžiku, i toho nejobyčejnějšího a nejskrytějšího.

Po třiceti letech skrytého života začíná Ježíšův veřejný život - právě křtem v řece Jordán. Ježíš je ale Bůh, tak proč se nechává křtít? Janův křest byl znamením vůle k pokání, k obrácení s prosbou o odpuštění vlastních hříchů. To Ježíš určitě neměl zapotřebí. Ježíš ale chce být započten spolu s hříšníky.
Jak říká jeden liturgický hymnus „přistupuje s obnaženou duší", nic nezakrývá -  takto sestupuje do řeky, aby se pohroužil do naší situace. „Křest" totiž označuje „ponoření". ...Takto Bůh přemáhá zlo světa: ne rozhodnutím shora, ale snižuje se a nakládá ho na sebe.

... Po tomto gestu se nebesa otevřou a zjevuje se Trojice: Duch svatý sestupuje jako holubice a Otec říká: „Ty jsi můj milovaný Syn". ... 
Bůh se zjevuje milosrdenstvím, protože taková je Jeho tvář. Ježíš se stává služebníkem hříšníků, je prohlášen za Syna a sestupuje na Něho Duch. Láska volá lásku....
To platí také pro nás: ještě dřív, než jsme cokoli dobrého udělali, spočinulo na nás Boží milosrdenství: byli jsme zadarmo spaseni. Svátostně se tak stalo v den našeho křtu. Ale i těm, kteří pokřtěni nejsou, se dostává Božího milosrdenství, protože Bůh je zde a čeká, až se otevřou brány srdcí. Objímá nás svým milosrdenstvím.

Podobně máme jednat my: pomáhat druhým k Bohu nikoli odsuzováním a přikazováním „jak jednat", ale sbližováním, soucitem a sdílením Boží lásky. Blízkost je totiž Božím stylem vůči nám.

Celý článek

Mudrci padli na zem a klaněli se mu

7. Leden  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Homilie papeže Františka na slavnost Zjevení Pána 6.1.2021

Evangelista Matouš zdůrazňuje, že tři mudrci, jakmile došli do Betléma a »spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu« (Mt 2,11). Klanět se Pánu není snadné, není to náš spontánní postoj... vyžaduje určitou duchovní zralost, která je cílovým bodem někdy dlouhé vnitřní cesty. 
Člověk má potřebu se klanět, ale je v nebezpečí, že si splete cíl. Pokud se totiž neklaní Bohu, klaní se idolům. Neexistuje střední cesta - buď Bůh, anebo... 

Celý článek na radiovaticana.cz ZDE   

Celý článek

Další články:

27. Prosinec   Rodina bez problémů

23. Prosinec   Vánoční zamyšlení

22. Prosinec   Soutěž pro varhany

14. Prosinec   Radujte se!

8. Prosinec   Obrať mě a já se obrátím

26. Listopad   Papež František: Modlitba rodí...

25. Listopad   Slavnost Ježíše Krista Krále...

16. Listopad   Nikdo není diskvalifikovaný

11. Listopad   Přežívat nebo žít?

5. Listopad   Charitní sbírka alternativním ...

5. Listopad   Adorace a svátost smíření

3. Listopad   Mimořádný stav

31. Říjen   Zpověď bez zpovídání?

21. Říjen   Biskupové vyzývají: Nebojte se...

16. Říjen   Dominik Duka k nové situaci