Kalendář akcí

24.5. 2020 - 9:00  
Pastorační centrum - VŠECHNY AKCE jsou do odvolání ZRUŠENY (výlet pro děti, farní výlet, vernisáže, přednášky, farní den aj.). 
5.6. 2020 - 18:00  
všechny kostely ve farnosti - NOC KOSTELŮ - zrušení podle situace
18.6. 2020 - 15:00  
Pastorační centrum - Odpoledne pro děti: bohoslužba slova, po ní hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků. - ZRUŠENÍ podle situace

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Proč se bojíte? Ještě nemáte víru?

29. Březen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Papež František udělil v pátek 27. 3. po společné modlitbě na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra požehnání Urbi et Orbi. Jeho myšlenky při meditaci nad textem evangelia Mk 4,35n:

»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak začíná evangelium, které jsme slyšeli. Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily naše náměstí, ulice a města; ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou, ochromujícími cokoli se namane. Je to cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvědomili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň důležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzájem těšit. Na této lodi... jsme všichni. Jako oni učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: »Hyneme« (v.38), tak i my jsme postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně.

Je snadné vžít se do této příhody. Obtížné je pochopit Ježíše. Zatímco učedníci jsou přirozeně vylekaní a zoufalí, On byl na zádi, v té části lodi, která se potápí nejprve. A co dělá? Navzdory pozdvižení klidně spí, s důvěrou v Otce - v evangeliu vidíme Ježíše spát pouze tady. Když je probuzen, utiší vichr a vody a obrátí se k učedníkům vyčítavým tónem: »Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?« (v.40).

Celý článek na www.radiovaticana.cz

TV záznam na ČT24

Celý článek

Mimořádný stav

18. Březen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Milí přátelé,

prožíváme dny nelehké - v ČR, ale ještě víc jinde na světě, v zemích daleko víc postižených epidemií koronaviru, ale koneckonců i jinými podobami zla (válka, nedostatek jídla, nemoci všeho druhu). Právě v těžkých dobách (a ty snad převažovaly v dějinách celosvětové církve) se křesťané osvědčovali živou vírou a láskou. Tyto dny jsou pro nás příležitostí osvědčit, že „Bůh patří do konkrétního života (se všemi úzkostmi a bolestmi) a že má moc nade vším", že se děje v životě člověka.
Proto vybízím k tomu, abychom v těchto dnech tím spíš projevili víru a lásku skrze modlitbu (soukromou, rodinnou), ale i skrze konkrétní pomoc potřebným z našeho okolí (např. zajištěním nákupu potravin starším a nemocným).

Bylo by ode mě špatné a nepastýřské, kdybych právě v této době nebyl k dispozici jakoukoli formou duchovní i materiální pomoci. Koneckonců právě papež František vybídl kněze, aby zůstali blízko věřícím skrze útěchu Božího slova, svátostí a modlitby. Proto se můžete na mě obrátit kdykoli, rád vyjdu vstříc a nabídnu svůj čas k rozhovoru, udělení svátostí, ať už v pastoračním centru, nebo v kostele či u vás doma (tel. 777 739 612).

Vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda ČR ve čtvrtek 12.3., vydala ČBK prohlášení, v němž uděluje dispens od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách všem věřícím (do odvolání).

Podle krizového opatření Vlády ČR z 15.3. a podle Prohlášení ČBK k tomuto opatření se veřejné bohoslužby v době karantény od 16. 3. 2020 nemohou konat (ani v malém počtu osob).

Kostel bude otevřený ve všední dny od pondělí do soboty od 18.30 do 19.30
(k tomu vybízí i naši pražští biskupové Dominik se Zdenkem) pro soukromou modlitbu, adoraci - budu tam k dispozici pro podávání eucharistie a pro svátost smíření (resp. i pomazání nemocných). 

Na vesnicích mše nebudou, eucharistie bude podána na požádání knězem nebo akolytou.

V neděli můžete sledovat mše on-line na https://www.mseonline.cz/, případně doporučuji se zamyslet nad nedělními texty (sami, s rodinou), najdete je zde: https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
Další možností je sledování mše na Radiu Proglas, na TV Noe.

Tato netradiční postní doba nás ještě víc spojuje a solidarizuje s trpícími po celém světě, s těmi, kteří žijí v nejistotě. Modleme se i za politiky, lékaře a zdravotníky nasazené v první linii.
A na závěr silné povzbuzení od sv. Pavla: Všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha (Římanům 8,28).

V modlitbě zůstávám s vámi spojený

Angelo 

Celý článek

Další články:

17. Březen   Naděje nikdy neumírá/ Dominik ...

29. Únor   Postní doba - nutná nepříjemno...

17. Únor   CÍRKEV JE VELMI PESTROU SPOLE...

2. Únor   Svátek Uvedení Pána do chrámu...

26. Leden   Neděle Božího slova

12. Leden   Svátek Křtu Pána

27. Prosinec   Vánoce

15. Prosinec   ADVENT

16. Listopad   30 let svobody v naší zemi

1. Listopad   NEBE, PEKLO, OČISTEC...

4. Říjen   MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN ...

3. Září   LITURGIE - video

1. Září   Oznámení a bohoslužby

27. Srpen   USILUJTE O TO

6. Srpen   Modlitba před dovolenou