Aktuálně ve farnosti

20. Říjen
JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI. Listopadový cyklus tří přednášek s PhDr. Radkem Tichým, Ph.D.
20. Říjen
Kalendář akcí do konce roku 2017 (bez bohoslužeb) ke stažení v PDF.

Kalendář akcí

22.11. 2017 - 19:00  
Pastorační centrum - JAK LÉPE PROŽÍVAT MŠI - Cesty k objevení mše jakožto zdroje života. Cyklus tří přednášek povede Ph.Dr.Radek Tichý Ph.D., vyučující liturgiku na katolické teologické fakultě UK v Praze. V Římě byl ceremoniářem Bnedikta XVI., je administrátorem ve Stodůlkách. ( 3/3)
26.11. 2017 - 10:45  
kostel Svaté Pole - Slavení Eucharistie za účasti bp. Václava Malého a žehnání nově opraveného zvonu v kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli. Po skončení bohoslužby zveme na pohoštění. 
27.11. 2017 - 9:30  
Pastorační centrum - Nová výstava fotografií - živé obrazy.
2.12. 2017 - 9:00  
Pastorační centrum - "Připravit srdce na Vánoce" - adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou Th.D.
5.12. 2017 - 6:30  
Kostel Dobříš - Slavení Eucharistie s adventními rorátními zpěvy.
Víra, křesťanství, náboženství

Křesťanská internetová Linka důvěry

Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Dělej, co děláš...

19. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

...aneb jak dobře zacházet s časem

Kolik vzácného času se často ztrácí, když se lidé nechávají unášet svými fantaziemi a blouzní o hloupostech. Ztrácí se tím tolik vzácného času, který by mohl být využit lépe. Ba co víc: přichází potom pocit prázdnoty v srdci a rostoucí sklíčenost a smutek, které člověka oslabují. 

Pokud někdo zbytečně ztrácí mnoho času, může mu pomoci osvědčená a moudrá pomůcka, shrnutá do jednoho hesla: Age quod agis!, tedy Dělej, co máš právě dělat! 
Čas pro odpočinek není vhodný na to, abys myslel na práci. Ale také práce vyžaduje, aby všechna tvá pozornost byla soustředěna na její provedení a ne na to, co bude později. A chvíle modlitby není vhodná k tomu, abys myslel na práci či odpočinek. Pokud s někým mluvíš, je dobré soustředit se na to, co říká, ale je dobré to zapomenout, když jdeš spát. ....

Celý článek na www.vira.cz

Zpracováno podle textů Tomáše Špidlíka

Celý článek

Záchrana zvonů v kostele Svaté Alžběty Duryňské

16. Listopad  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

zvon Karel   Zvony odměřují čas, zvěstují osudové události v životě člověka i celých národů. Zvony připomínají čas k modlitbě, ohlašovaly významné události i hrozící nebezpečí, vpád nepřítele, požáry a přírodní katastrofy.rekvizice zvonu Karel 16.9.1916

     V kostele sv. Alžběty Duryňské ve Svatém Poli se nacházejí dva zvony, které představují jednu z nejstarších a nejhodnotnějších historických památek této obce. Celý článek (Petr Kozohorský).

 Biskup Václav Malý požehná opravený zvon v neděli 26. listopadu 2017 při mši v 10.45 ve Svatém Poli. Po mši jsou všichni zváni na pohoštění.

Celý článek