Aktuálně ve farnosti

29. Květen
BOHOSLUŽBY  (za podmínek: rouška na nose a ústech, rozestupy 2m, po příchodu do kostela dezinfikovat ruce). Nedělní mše:
 
V Dobříši v sobotu v 18.00 a v neděli v 9.00. Doporučujeme REZERVOVAT 6. a 7. 6. ZDE (neboť při dodržení rozestupů je kapacita cca 100 os, i když je povoleno 300 os). Využít můžete také prostor na kůru a v oratoři (vstup zvenku).
V ostatních obcích (bez rezervace): Rosovice 7.30, Svaté Pole 10.45, Dlouhá Lhota 12.00.

Mše od pondělí do pátku (bez rezervace)v Dobříši v kostele vždy od 18.00, pak adorace do 19.30 (s možností přijmout svátost smíření)..

Sbírka pro Česko: Na vlně pomoci... plakát ZDE  

Velikonoční přání (MiroVelikonoční koruna (Mireia) 

Úmysly apoštolátu modlitby 2020
29. Květen
CVIČENÍ PRO 50+  opět pokračuje od 4.června - každý čtvrtek od 18.30 v PCSvT.  Jde o protahovací cviky proti bolesti (šíjové svaly, páteř aj.). Poplatek 70 Kč za lekci. 
22. Květen
Oznámení z neděle 31.5. - na červen 

Výstava
 Miro Pogran/ Obrazy - v PCSvT 

Výroční zpráva za rok 2019
15. Duben
PROMLUVY K LITURGII těchto dní:
   Slovo na každý den - k poslechu (Heryán, Pola, Glogar, Roule aj.) 
   Promluvy papeže Františka k nedělním textům
   Kázání papeže Františka z Domu sv. Marty

Kalendář akcí

12.6. 2020 - 19:30  
Kostel Dobříš - NOC KOSTELŮ - příležitost ke ztišení a k modlitbě. 
18.6. 2020 - 15:00  
kostel Dobříš a pastorační centrum - Odpoledne pro děti:
14.00 v kostele -  pro školáky příležitost ke svátosti smíření (v oratoři),
15.00 v kostele - bohoslužba slova pro děti,
15.45 na zahradě PCSvT - hry a soutěže, na závěr opékání špekáčků.
Předpokládaný konec v 17.30.
21.6. 2020 - 10:00  
Pastorační centrum - Agapé.
28.6. 2020 - 12:00  
kostel Rosovice - Slavení Eucharistie za účasti biskupa Václava Malého při příležitosti oslav 715 let od založení obce.

www.vira.cz

Křesťanská internetová Linka důvěry


Bible na internetu

Promluvy papeže Františka, encykliky, aktuality aj.

Podklady a materiály pro pastoraci

Sruzeni pro obnovu varhan

Slavnost Seslání Ducha Svatého

2. Červen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

Autor úvahy: Angelo Scarano,. Převzato z www.pastorace.cz.

"Neznámý Bůh" - tak bývá nazýván Duch svatý. Toto označení dnes už asi není tak aktuální, protože jako houby po dešti se rozmnožily odborné i popularizující publikace o třetí božské osobě - skoro by se dalo říct, že se stalo módním citovat Ducha svatého v nejrůznějších souvislostech. 
Trochu stranou přitom zůstává jedno téma, které je kardinální pro Pavlovu teologii: Nikdo nemůže říct, Ježíš je Pán, leč v Duchu svatém! (1 Kor 12,3) Toto zvolání nás vrací do neděle Vzkříšení, kdy se Ježíš stal vzkříšením Pánem, "oblečeným mocí a slávou". Neděle Seslání Ducha, poslední den velikonoční doby, nás tak vrací k prvnímu dni tohoto období: tento den je dovršením a naplněním neděle vzkříšení.

Toto je zcela zásadní téma a pilíř nejen Pavlovy teologie, ale i křesťanského života. Na první poslech již zmíněné Pavlovo tvrzení může vyvolat údiv a otázku: Proč potřebujeme Ducha k tomu, abychom mohli vyslovit tak "banální a jednoduchou větu"? Copak nedokáže vyslovit něco takového i nevěřící? Jistě, dokáže, ale ne v "Pavlově duchu". Takový člověk vysloví ... jen slova, hlásky. Bez Ducha to budou jen prázdná slova.

Celý článek

Šťastní ti, kdo znají Otce

26. Květen  Autor Ludmila Musilová  Komentáře Komentáře (0)  Kategorie Články

7. neděle velikonoční, evangelium Jan 17, 1-11
Autor úvahy: Angelo Scarano

"Šťastní ti, kdo znají Otce". To jsou slova Tertullianova, jednoho z prvních křesťanských teologů. A mohli bychom dodat: šťastní ti, kdo znají Otce Ježíše Krista, Otce zjeveného v evangeliu. A že tito lidé jsou a mohou být skutečně šťastní, to není "řečnickou frází", ale realitou - oni totiž přijímají život v plnosti: tryskající vody, ne kapky, "chléb andělů" (srv. Mdr 16,20), ne pouhé drobty.

Znát Otce znamená zakoušet nepomíjející život. Tím poznáním se nemíní "rozumová znalost", ale osobní a důvěrné společenství.
Znát Boha jako Otce znamená uznat a vnímat Boha jako vlastního Otce - dobrého Otce. A protože takové poznání Boha není samozřejmostí, je opravdovým štěstím prorazit mrak nevědomosti, ba dokonce mrak nedůvěry a strachu - a dostat se do Otcovy blízkosti. Takové poznání pak provází jásot, "vnitřní radostný záchvěv" - něco podobného jako je to, co prožívá dítě po opětném setkání se svým milovaným tátou, na kterého musel třeba dlouho čekat. Setkání s Otcem přináší nejen radost, ale i jistotu - posiluje vědomí neohroženosti tváří v tvář všem životním nejistotám. Důvod je nasnadě - je-li Otec dobrý, pak mi dává všechno to, co potřebuji, a to i na poušti. Ba mnohem víc - nejen že nedává štíra místo vejce, hada místo ryby (Lk 11,11.12), ale dává neskonale víc, než zač prosím a co si dovedu představit (srv. Ef 3,20).

Celý článek