Tajemství Vtělení

24.8. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x334

Evangelium 21. neděle v mezidobí: Jan 6, 60-69
Promluva papeže Františka 22.8.2021

Ježíšova slova vyvolávají velké pohoršení: říká, že Bůh se rozhodl zjevit sám sebe a přinést spásu ve slabosti lidského těla: to je tajemství Vtělení. Že k tomu, aby člověk vstoupil do společenství s Bohem, musí, spíše než dodržovat zákony nebo plnit náboženské předpisy, prožívat skutečný a konkrétní vztah s ním, protože spása přišla od Něj, v jeho Vtělení. 
To znamená, že Boha není třeba hledat ve snech a v představách o velikosti a moci, ale je třeba ho rozpoznat v Ježíšově lidství. Ježíš nás žádá, abychom ho hledali ne mimo život a dějiny, ale ve vztahu s ním a ve vztahu s našimi bratry a sestrami.
Zjevení Boha v Ježíšově lidství může i dnes vyvolat pohoršení; sv. Pavel to nazývá "bláznovstvím"evangelia tváří v tvář těm, kteří hledají zázraky nebo světskou moudrost. Tuto "skandálnost" dobře reprezentuje svátost eucharistie: jaký smysl může mít v očích světa klečet před kusem chleba? Proč se vlastně vytrvale živit tímto chlebem? Svět se pohoršuje.

Celý text na www.cirkev.cz