NEZNÁMÝ ZNÁMÝ

2.7. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x382

Evangelium 14.neděle v mezidobí Mk 6, 1-6
Autor úvahy: Angelo Scarano 

Takový byl Ježíš pro mnohé současníky, jak nám potvrdilo i vystoupení v nazaretské synagóze. Kristus se ve svém domově sice setkal s údivem (který je předstupněm otevřenosti víry), ale bohužel s údivem nevěřícím: "Nežijí přece jeho příbuzní mezi námi? Není to ten tesař?" Jako kdyby řekli: "No ano, vždyť je to náš Fanda!" Obyvatelé Nazareta si byli tak jistí, že vědí, co se dá očekávat a co ne, že Ježíš neměl se svou novou zvěstí žádnou šanci. Jak těžké bylo přijmout, že Ježíš není jen tesař, vysvítá také z toho, že při jiné příležitosti příbuzní měli za to, že se pomátl!
Co bylo překážkou odmítnutí? Paradoxně to, že Nazareťané Ježíše "znali". Oproti tomu ti, kteří Ježíše neznali, očekávali překvapivě mnoho, protože on byl pro ně "nepopsaným listem". I nám hrozí to, co obyvatelům Nazareta, protože my také Ježíše "známe". Avšak s tím rozdílem, že Nazareťané znali Ježíše příliš jako člověka ("známe jeho matku, jeho příbuzné, prostě je to náš soused"), my příliš jako Boha, který "je v jiných sférách" a nevstupuje do našeho života. U obou přístupů je společné jedno: Ježíš nemá co říct a co dát. Ježíš "není pro nás". Máme...

s ním dobré "sousedské vztahy" - nic po nás nikdy nechtěl, my od něj také ne. Nikdy nám nic zlého neudělal... ale dobrého také ne. Nemáme s ním "žádné konflikty". Možná máme s Kristem "dobrý vztah" podobně jako jeho sousedé v Nazaretě (chodíme "do kostela", nevadí nám). Tak dobrý vztah... že od něj "nečekáme nic". A najednou tento "Fanda" klade nárok, že je někdo víc než pouhý soused a řemeslník! Slibuje, že má moc proměňovat naši šedou existenci - svým slovem a činy. Protože on není pouhý tesař. Lépe řečeno - on je ten tesař, který má mimořádně účinné nástroje. Opracovává nás, aby si z nás vytvořil něco nového, "novou nádobu", podobně jako s Pavlem (Sk 9,15).


Tento tesař však nechce opracovávat "nás bez nás". Očekává naši víru - naše ano, že se chceme podvolit jeho rukám. "Ano", že důvěřujeme jeho moci. "Ano", že čekáme od něj dobré věci. "Ano", že jeho moc je větší než všechno to negativní, co prostupuje naše dny. A že tato moc obrábí naše ztvrdliny a odstraní shnilé části.

Věříš, že Ježíš je víc než pouhý tesař? A věříš, že Ježíš není "Bůh v oblacích"?