Mudrci padli na zem a klaněli se mu

7.1. 2021 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x162

Homilie papeže Františka na slavnost Zjevení Pána 6.1.2021

Evangelista Matouš zdůrazňuje, že tři mudrci, jakmile došli do Betléma a »spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu« (Mt 2,11). Klanět se Pánu není snadné, není to náš spontánní postoj... vyžaduje určitou duchovní zralost, která je cílovým bodem někdy dlouhé vnitřní cesty. 
Člověk má potřebu se klanět, ale je v nebezpečí, že si splete cíl. Pokud se totiž neklaní Bohu, klaní se idolům. Neexistuje střední cesta - buď Bůh, anebo... 

Celý článek na radiovaticana.cz ZDE   

Tříkrálová sbírka - poděkování od DD

Sčítání lidu - výzva biskupů

Sčítání lidu - vyplněný formulář

Poděkování z LDN

Poděkování z Henotes

Bohoslužby Velikonoce tab_bar

Poděkování organiz_f_ch

Úmysly pp Fr na duben 2021