Zprávy ze zasedání Pastorační rady dne 11. března

18.4. 2009 Autor Jana Svobodová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2052

Nová Pastorační rada se sešla na svém druhém  jednání  v plném počtu a dala si první důležitý úkol – připravit koncepci farnosti na dalších zhruba 5 let. A aby to mohla udělat důkladně, bylo rozhodnuto, že tomuto tématu příště věnuje celé jedno odpoledne. Okruhy podnětů pro toto koncepční zasedání budou: liturgie, společenství a služba v něm, hledání finančních zdrojů, úprava interiéru kostela apod.

Ono ne že by se v naší farnosti nic nedělo, ale nic nejde samo od sebe. Je třeba zjistit, co nám eventuelně chybí a co nám možná přebývá a jak to napravit. Zasedání se uskuteční v neděli odpoledne 17. května a na základě poznatků z našich již fungujících společenství, názorů mládeže i seniorů bude Pastorační rada hledat cestu pro další směřování farnosti. A aby na to nebyla sama, připravuje se dotazníková akce, aby se každý mohl vyjádřit k dalšímu rozvoji farnosti.

Pastorační rada se usnesla, že oslavíme „svátek sousedů“ - a to doslova sousedů kolem Pastoračního centra. P. Michal  pozve okolní  obyvatele na sousedské poklábosení u ohníčku, opékání buřtů a trochu muziky, bude možnost si prohlédnout budovu PCSvT, seznámit se aktivitami v PC anebo jen tak posedět. Bude dobré, když to nezůstane jen na P. Michalovi, ale když na to sousedské setkání přijdou i další farníci. Kdy že to bude? V sobotu 16. května asi tak od 16 do18 hodin. Dobrý nápad.
Milevsko - klášter
Těšme se, pojedeme na výlet! Kam a kdy? O prodlouženém víkendu 8. května zajedeme do Milevska a prohlédneme si tam klášter a muzeum. Část trasy budou moci odvážlivci absolvovat pěšmo, ale jinak bude k dispozici autobus. Podrobný program připravuje člen PR Láďa Svoboda a o všem budeme podrobně informováni.

Další člen Ivo Salcman byl pověřen Pastorační radou, aby sestavil tým laiků i odborníků, který by měl připravit podklady k zahájení úprav interiéru kostela Nejsvětější Trojice. Aby věděli, jak na to, poradí se s odborníky na sakrální architekturu, a možná jeden takový externí konzultant přijede a udělá pro všechny přednášku o svých zkušenostech s opravami vnitřního prostoru v našich kostelech. Nová členka PR Helenka Kylarová informovala o potřebách a názorech naší mládeže, které získala na základě průzkumu mezi nimi. Dobrý vstup do PR.

Se zajímavými podněty oslovila PR i další nová členka Jitka Urbanová: v našem společenství trochu chybí program nebo aktivity pro osamělé lidi bez zázemí dětí či užší rodiny. Také upozornila na fakt, že nám padá strop do varhan a je třeba s tím něco rychle udělat a dále vznesla požadavek na digitalizaci seznamu knih ve farní knihovně; je to prý již v přípravě, což jistě všichni vítáme.

Zdá se, že PR se v dalším období nebude nudit. Má výhodu v tom, že má na co navázat a zároveň všichni členové dobře vědí, že mohou dobře spolupracovat s P. Michalem a chápou důležitou potřebu mu v tom rozjetém vlaku naší farnosti být nápomocni.