Výzva k modlitbě růžence

12.10. 2020 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x363

Biskupové České biskupské konference společně s naším biskupem Zdenkem Wasserbauerem

VYZÝVAJÍ JEDNOTLIVCE, FARNOSTI A SPOLEČENSTVÍ, ABY SE MODLILI RŮŽENEC ZA UKONČENÍ KORONAVIRU.

Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 hodin, ať sami či společně v rodinách.

Na závěr je možné připojit společnou modlitbu národů evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 
v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obracejí a hledají sílu, spásu a úlevu. 
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, 
dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám 
a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky,
ale osvoboď nás ode všeho zla. 
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ 
na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Sv. Jan Pavel II. v Apoštolském listě „O modlitbě svatého růžence" píše: 

„Jak bychom mohli upřít svůj zrak na slávu vzkříšeného Krista a Marii korunovanou na nebesích, aniž bychom zakusili touhu učinit tento svět krásnějším, spravedlivějším a bližším Božímu plánu?... Růženec je vzdálen jakémukoli útěku před problémy světa. Pobízí nás, abychom na ně nahlíželi odpovědně a velkoryse, a dává nám sílu, abychom jim čelili s jistotou Boží pomoci  a s pevným úmyslem vydávat v každé situaci svědectví o «lásce, neboť ona je svorník dokonalosti» 
(Kol 3,14)".
 

Celý text:
Výzva České biskupské konference
Biskup Zdenek Wasserbauer o modlitbě růžence