Hospodin - dobrý vinař

5.10. 2020 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x353

27. neděle v mezidobí: Iz 5,1-7; Mt 21, 33-43
Autor úvahy: Angelo Scarano

Zkypřit půdu, vybrat z ní kameny, vysadit vinici - to není "jen tak", to není práce na pár dní. A vinice potřebuje také průběžnou péči (např. odřezávat suché větve) - péče o vinici znamená dlouholetou vytrvalou práci. Ne vždy korunovanou bohatými a skvostnými plody: někdy spíš "odpornými pláňaty".

Tato "práce na vinici" je obrazem Boží vytrvalé péče o svůj lid. Péče velkorysá, péče doslova marnotratná, která se stará i o to, co neponese ovoce a "zmaří" veškerou námahu. I touto nezištnou štědrostí se ukazuje, že Bůh dává, protože dává - a miluje, protože miluje. On nemiluje funkčně (kvůli očekávanému výkonu), ale zdarma.
V dnešních liturgických textech tato marnotratnost vystupuje jako houževnatá, dlouholetá práce na vyvoleném lidu. ...Vinice je střežena a obdělávána tím nezkušenějším a nejsvědomitějším vinařem, On je "pánem vinice" - církve, ale i každého z nás jednotlivě. Nevynoří se vděčnost, že máme tak skvělého vinaře, který se stará o naši místní církev, farnost či společenství, ale i o mě osobně?
Tento vinař je samotný Hospodin: "chce" si dát tuto práci, protože mu za to stojíme. Ale "musí" obdělávat jen postupně a "píď po pídi". Klademe totiž houževnatý odpor a jen tímto způsobem jsme schopni se nechat postupně očišťovat od „kamenů" našeho "tvrdého charakteru" (tvrdého srdce a tvrdé šíje): tyto ztvrdliny Bůh obrušuje a odstraňuje skrze své slovo, ale také skrze nezdary či konflikty s druhými.

Těch kamenů je v nás bohužel hodně ...  přesto jsme už teď schopni přinášet ovoce - a náš dobrý vinař nás vytrvale čistí, abychom je nesli v hojnější míře. Náš život se tedy skládá z obojího: z dobrých hroznů, ale i z pláňat a suchých větví. A Hospodin, jako velkorysý hospodář, neztrácí s námi trpělivost a investuje dál do naší vinice drahocennou péči. 

Pokud máme touhu nést bohaté ovoce, nesmíme zapomenout, že musíme Hospodinu dovolit, aby "obdělával naše srdce": skrze různé události (na první pohled nepříjemné) či ztráty. Lidé z našeho okolí jsou někdy těmi "nepříjemnými proroky", skrze které nás Bůh otesává (skrze jejich jednání nebo slova "usvědčení"). A že proroci bývají někdy nepříjemní, to věděli i Izraelité - proto se snažili je umlčet a vyhnat.

Nakolik necháme tohoto vinaře pracovat na vinici (a kopat do hloubky - i to je nutné!), natolik budeme připraveni nést ovoce ...

Náš život nemusí být prázdný. Můžeme nést dobré ovoce - a to je velká výsada a velká motivace.

Celý text na pastorace.cz