Odpuštění plodí odpuštění

12.9. 2020 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x397

Evangelium 24. neděle v mezidobí: Mt 18, 21-35 
Autor úvahy: Angelo Scarano

Evangelní text vyzdvihuje, jak odpuštění Boží plodí odpuštění lidské - a naopak. V praxi se spíš zdůrazňuje "negativní" aspekt: naše neodpuštění se setká s Božím neodpuštěním. Ne že by Bůh nechtěl odpustit - spíš samotné neodpuštění nás "uzavírá", činí nepřístupnými a neschopnými přijmout Boží osvobození, odpuštění. Málokdy se mluví o pozitivním aspektu: přijaté odpuštění uvolňuje moji sílu odpustit druhému. Aneb - mohu odpustit svým viníkům, protože mám v sobě "odpuštění Boží". A dokonce mám "přetékající hojnost" odpouštějící síly - mně bylo odpuštěno 300 miliónů korun, druhému mám odpustit jen 50.000 korun.

Boží odpuštění je tak vzdálené naší běžné zkušenosti, že s jeho chápáním máme velké potíže. Potíže připustit, uznat a pak přijmout, že Bůh může odpustit náš stamiliónový dluh. A pokud toto odpuštění někdy přijímáme (třeba ve svátosti smíření), pak málokdy máme zkušenost, že nám Bůh skutečně tolik odpustil, prostě smazal. Toto odpuštění nevnímáme, nevidíme ... a proto pak máme tak velké potíže odpustit druhým. Boží odpuštění nevnímáme, zato však až příliš dobře vnímáme svůj pocit křivdy a uraženosti, "dluh druhých vůči nám".

Takže ve skutečnosti to vidíme tak, že Bůh nám odpustil jen 50.000, ale druhý nám dluží 300 miliónů. (A někteří dokonce mají za to, že Bohu nedluží vůbec nic, protože přece žijí poctivě, nekradou ...).

A pokud to takhle vnímáme, odkud čerpat sílu k odpuštění?

Onen špatný služebník je odstrašujícím příkladem, že je možné "přijmout", a přece "nepřijmout" velkorysé Boží odpuštění. On jej přijal, ale fakticky nepřijal - anebo přijal napůl. Kdyby jej přijal do důsledků, mávnutím ruky by odpustil tomu spoluslužebníku těch "pár korun" (ve srovnání s jeho dluhem). On to však neudělal. Pro něj to tedy bylo "laciné odpuštění": neuvědomil si totiž, jak bylo "drahé", jak velkou sumu to odpuštění "smazalo" (a toto smazání je opravdu smazáním, tedy ne "výhodnou nízkoúrokovou půjčkou", kterou máme splácet třeba dvacet let! Smazání znamená ... "čisté konto" bez deficitů).

Třista miliónů korun na jedné straně a padesát tisíc korun na straně druhé. To první je náš dluh vůči Bohu, to druhé dluh "těch druhých" vůči nám. To první je velikost odpuštění Božího, to druhé velikost odpuštění našeho. A to mluví za vše.

Celý článek na www.pastorace.cz - ZDE