Hospodaření za rok 2008

18.4. 2009 Autor Ivo Kylar a P. Michal Němeček Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x3086

Předkládáme vám zkrácený přehled nákladů a výnosů za uplynulý  rok
2008.

Přehled hospodaření 2008

Krátké vysvětlení k některým položkám:

Náklady:
  Pořízený majetek –  jedná se zejména o nákup nového auta Fabia za 239 705 Kč, cca  z 80% pokrytý  z pojistného plnění  za odcizení původního vozu.
●  Materiál  –  jde  především  o  nákup  kancelářských  potřeb,  čisticích prostředků, bohoslužebných potřeb, knih, novin a časopisů.
●  Provoz  auta  (benzin,  údržba  a  opravy)  –  rozpočítán  na  6  dílů:  3 díly na farnost Dobříš a po 1 dílu na ostatní. 
●  Ostatní  výdaje  –  v 1.  sloupci  je  částka,  kterou  farnost  vrátila  jako nevyužitou dotaci na venkovní osvětlení kostela (realizovalo město).
 
Příjmy:
●  Trvalé  příkazy  –  jde  o  pravidelné  měsíční  dary  formou  trvalých příkazů. Tento  způsob umožňuje odečíst dar při  ročním vyúčtování daní. 
●  Dotace od státu  (a kraje)  je vázána na opravu kostela  ve Svatém Poli.
●  Ostatní příjmy  –  zahrnují  plnění  pojistky  za  krádež  auta,  grant  na opravu  kostela  sv.  Alžběty  ve  Svatém  Poli,  dále  dary  od  firem  a neznámých dárců a příspěvky na Tomáše a Katolický týdeník.
 
Z tabulky vyplývá, že v roce 2008 činily náklady na provoz Pastoračního centra a všechny kostely celkem asi  2 650 000 Kč  a  výnosy  celkem 2 757 000 Kč.  
 
Co  k  tomu  dodat? Asi  jenom  to,  že  financovat  roční  náklady  na  chod farností, provozu kostelů a aktivit pastoračního centra není jednoduchá záležitost a bez  vašeho  finančního přispění a ostatních konkrétních či bezejmenných dárců bychom to nezvládli. 
Za to vám všem patří „zaplať Pán Bůh“.