Svátek Uvedení Pána do chrámu

2.2. 2020 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x558

Svátek "Uvedení Páně do chrámu" (2. února) se lidově nazývá Hromnice a dříve jím končila vánoční doba. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho podle Zákona odevzdali Bohu. V chrámě ho pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". 

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. (srov. Jan 8,12)

To světlo svítí v temnotě, ale tma je nepohltila. (srov. Jan 1,5)

Tento svátek je doprovázen žehnáním svící, proto pro něj vznikl lidový název "Hromnice". Svíčky "hromničky" si lidé rozsvěcovali při modlitbě v "temných chvílích života", např. při bouřce apod.

Podle www.pastorace.cz      Celý článek....ZDE