Téma týdne: Šance na přežití

3.10. 2017 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x1458

Téma týdne je krátké zamyšlení inspirované úryvkem z nedělního biblického čtení. 30.9.2017, autor Pavel Semela.
Celý článek na  http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

Větší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí

"Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka..."(srv.Flp 2, 4-7)

Český polárník a odborník na přežití Jaroslav Pavlíček provedl řadu vlastních experimentů, pozoroval chování různých skupin  v extrémních podmínkách, pečlivě zkoumal osudy mnoha expedic a pokusy o záchranu trosečníků. Na základě svých zkušeností říká: „Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí."

Šanci na přežití snižuje, když kdokoliv ve skupině hledá svůj prospěch, druhé využívá a chce přežít na úkor ostatních; když má někdo privilegované postavení, když se rozlišuje mezi důležitými a méně významnými členy; když se ve skupině vypočítává a poměřuje, kolik toho už kdo udělal, a služba se musí vynucovat, vyprošovat nebo se k ní musí přemlouvat. 

Největší šanci na přežití má skupina, ve které je vzájemná pomoc samozřejmostí: všichni dělají spontánně a automaticky, co je potřeba, protože to vychází z jejich vnitřního přístupu k sobě i k druhým. V takové skupině si členové sebe navzájem všímají, jde jim o prospěch druhých. Nikdo se nemusí ostýchat dát najevo, že s něčím pomoct potřebuje, protože tím neobtěžuje. Zvyšuje se tak soudržnost a šance celé skupiny.

Velmi nápadně se to podobá výzvám apoštola Pavla ve výše uvedeném úryvku z bible, které shrnuje slovy "Kristovo smýšlení". Ježíš Kristus nelpí na sobě, na svém výsadním postavení, stává se jedním z nás, slouží všem, je ochoten zemřít, aby zachránil ostatní. To jsou skutečné křesťanské hodnoty, a právě ty dávají největší šanci na přežití.

(Zkráceno).