Výuka náboženství - přehled skupin

25.9. 2017 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x1328

V pondělí
6. třída + prima  14.30-15.30 (Ludmila Musilová)

Ve čtvrtek:

4-5leté děti 16.00-16.45 (Dana Chytrá) - malý sál
1. třída 15.00-15.45 (Markéta Svobodová) - malý sál
2. třída 14.00-14.45 (Irena Bláhová) - malý sál
3. třída 15.00-15.45 (Irena Bláhová) - učebna
4. třída 15.30-16.15 (Ludmila Musilová) - velký sál
5. třída 14.30-15.15 (Ludmila Musilová) - velký sál

V pátek:
7.-9. třída + sekunda až kvarta  14.00-15.00 (P. Angelo Scarano) - hostinský pokoj

 

Setkání pro děti probíhají každý týden v Pastoračním centru sv. Tomáše v Dobříši (Na Nábřeží 1650). V hodinách se děti seznamují s moudrostí Bible, poznávají hodnoty křesťanství a důvod slavení církevních svátků jako jsou např. Vánoce a Velikonoce, zamýšlejí se nad vztahy k druhým lidem.

Pro mladší děti (od 4 do 6 let) jsou Klubíčka, kde dětem povídáme o Bohu, s dětmi zpíváme, hrajeme si, kreslíme nebo vyrábíme. Důraz je kladen také na vytváření společenství dětí a na posilování dobrých vztahů mezi nimi.

Katecheze školních dětí vychází z metodiky pro základní školy ostravsko-opavské diecéze. Děti poznávají život s Bohem skrze biblické příběhy, učí se rozumět liturgickému slavení a svátostem, jsou vedeny k osobnímu vztahu k Bohu.

Starší děti (7.-9. třída) a středoškoláci se budou zamýšlet a diskutovat nad aktuálními tématy dnešní doby.