OZNÁMENÍ 4. 12. 2016/ 2. neděle adventní

2.12. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x939

V neděli 4. 12. je sbírka určena na bohoslovce. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé III - v PCSvT. V 18.00 zveme na koncert STAROČESKÉ RORÁTY v podání Dobříšského chrámového sboru, na varhany doprovodí Lucie Tóth - v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. Koncert je určen na podporu dobříšských varhan.

Od pondělka  5. 12. do neděle 11. 12. probíhá charitativní akce „Vánoční krabice od bot" určená pro děti ze sociálně slabších rodin. (Bližší informace najdete na plakátech.)

V pondělí 5. 12 od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna.

V úterý 6. 12. ráno od 6.30 bude slavení Eucharistie (roráty) v kostele v Dobříši.
V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu slova
k ukončení Roku milosrdenství - do evangelického kostela v Dobříši.

Ve středu 7. 12. od 14.15 bude náboženství pro 7. třídu. Od 18.00 bude slavení Eucharistie  - výjimečně v kostele v Dobříši (vigilie ke slavnosti 8. 12. -„Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu".) Od 19.00 zveme na další setkání nad Katechismem katolické církve s P. Karlem Satoriou - v PCSvT.

Ve čtvrtek 8. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 9. 12. od 18.00 bude slavení Eucharistie v kostele v Dobříši. Od 19.00 bude společné setkání „junior" i „senior Spolča" - v PCSvT.

V neděli 11. 12. od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I (u Svobodů). Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.
Od 17.00 zveme na benefiční koncert pro dobříšské varhany: v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši vystoupí pěvecký chrámový soubor CODEX TEMPORIS z Příbrami s koncertem adventních a vánočních písní. Vstupné je dobrovolné.

VÝHLEDOVĚ: V pondělí 12. 12. bude "zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin. V PCSvT.

 

Přejeme dobře prožitý adventní čas!