OZNÁMENÍ 23. 10. 2016/30. neděle v mezidobí

21.10. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x883

V neděli 23. 10. je misijní neděle, sbírka je určena na misie. Od 15.00 bude setkání skupiny „Odpadlíci" - v PCSvT.
Od 18.00 zveme na koncert na podporu varhan do kostela Nejsvětější Trojice v Dobříši: Vystoupí Příbramská filharmonie a příbramské pěvecké sbory s dílem A. Dvořáka: Mše D-dur Lužanská. Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 24. 10. od 14.00 bude setkání při čaji pro seniorky a farní knihovna. Od 20.00 bude modlitební setkání. Vše v PCSvT.
(Doporučujeme: Od 20.00 začne na TV Noe seriál rozhovorů Karla Satorii s jeho hosty).

Ve středu 26. 10. od 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT.
Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Od 19.00 bude další setkání s Karlem Satoriou nad Katechismem katolické církve -  v Pastoračním centru sv. Tomáše...

Ve čtvrtek 27. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka pro děti ani modlitba matek tento týden nebudou (jsou podzimní prázdniny).
V 18.00 bude slavení Eucharistie v Rosovicích.

V pátek 28. 10. od 18.00 bude slavení Eucharistie - v kostele v Dobříši.
Po bohoslužbě bude od 19.00 následovat Modlitba pro město - zpívané chvály a prosby za všechny obyvatele Dobříše, za ty, kteří zde žijí a pracují (v kostele v Dobříši).

V neděli 30. 10. po bohoslužbě v Dobříši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše, kde bude zároveň od 10.30 vernisáž výstavy „Jihočeská krajina a Pošumaví" malíře Petra Ettlera. Od 15.00 bude Modlitba za zemřelé na hřbitově v Dobříši a také od 15.00 modlitba za zemřelé na hřbitově ve Svatém Poli.

Upozorňujeme, že ze soboty 29. 10. na neděli 30. 10. je změna času (spíme o hodinu déle).


Přejeme dobře prožitý týden