OZNÁMENÍ 11. 9. 2016/24. neděle v mezidobí

10.9. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1266

Dnes v neděli 11. 9. bude slavení Eucharistie v Rosovicích (v 7.30) a v Dobříši (v 9.00). Ve Svatém Poli (v 10.45) a v Dlouhé Lhotě (ve 12.00) bude bohoslužba slova. Od 15.30 bude setkání skupiny Manželé II - v pastoračním centru.
V pondělí 12. 9. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání (za farnost) - v PCSvT.
V úterý 13. 9. od 13.30 bude první hodina výtvarného kroužku Barvička - v PCSvT.
Ve středu 14. 9. od 14.30 začne setkávání s výukou náboženství pro 6. a 7. třídu - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie -  v PCSvT. 
Ve čtvrtek 15. 9. začnou klubíčka pro mladší děti a pro 1. stupeň ZŠ. Rozpis skupinek najdete na nástěnkách, na webových stránkách farnosti a také na letáčku vzadu v kostele. Od 16.00 bude Modlitba matek - v PCSvT.  
V pátek 16. 9. od 8.30 začnou dopolední kroužky Barvička a Zpívánky. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v pastoračním centru. Od 19.00 bude „společné Spolčo\" - setkání mládeže mladší i starší - v PCSvT.
V sobotu 17. 9. v 19.00 převezme P. Stanislaw Góra, který duchovně spravoval naši farnost od r. 1998 do r. 2007, Cenu města Dobříše za celospolečenskou a kulturní činnost v našem městě. Slavnostní předání ceny bude v Zrcadlovém sále dobříšského zámku.
V neděli 18. 9. po skončení nedělní bohoslužby v Dobříši (kterou bude koncelebrovat také P. Stanislaw), srdečně zveme na společné setkání a agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše. Prosíme farníky, aby každý přinesl slaný či sladký příspěvek na společný stůl. 
Nedělní sbírka (18. 9.) bude na obnovu dobříšských varhan.
V neděli 18. 9. od 15.00 bude setkání Manželů I - v PCSvT.       

Přejeme požehnaný týden!