OZNÁMENÍ 20. 3. 2016/Květná neděle

18.3. 2016 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1318

Dnešním dnem- Květnou nedělí - začíná velikonoční Svatý týden. Dnešní sbírka je určena na obnovu varhan v dobříšském kostele. Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V pondělí 21. 3. od 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna. Od 15.00 až do večerních hodin bude „zpovědní odpoledne" v PCSvT - příležitost ke svátosti smíření. (Po 19. hodině po předchozí domluvě).

Ve středu 22. 3.  od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

----------------

Bohoslužby velikonočního tridua se budou konat v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši. (Budou společné pro všechny obce ve farnosti.)

Na Zelený čtvrtek 24. 3. je památka ustanovení svátosti Eucharistie a svátosti kněžství. Od 18.00 bude slavení Eucharistie a poté bude Eucharistie přenesena v průvodu z kostela do pastoračního centra, kde bude možnost adorace -  po celou noc až do druhého dne.

Velký pátek 25. 3. je památka umučení Ježíše Krista, den přísného postu. Během dne bude možnost adorace do 14 hodin v Pastoračním centru sv. Tomáše.
Od 15.00 bude pobožnost křížové cesty - v kostele v Dobříši.
V 18.00 začnou velkopáteční obřady - v kostele v Dobříši.
Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Na Bílou sobotu 26. 3. začne vigilie Vzkříšení ve 21.00 hodin - před kostelem v Dobříši (v parčíku u sochy).

V neděli 27. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Nedělní bohoslužby budou jako obvykle (s žehnáním pokrmů).

(Upozorňujeme, že ze soboty na neděli je změna času - noc bude o hodinu kratší.)

Na pondělí velikonoční 28. 3. bude slavena Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích bohoslužby nebudou.

Přejeme sváteční a radostné prožití velikonočních svátků!