OZNÁMENÍ 13. 12. 2015 /3. neděle adventní

12.12. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1101

Dnes 13. 12. je třetí neděle adventní. Po skončení bohoslužby můžete přispět na projekt „Andělíček pro tebe", který pomůže chudým dětem v Ekvádoru. V15.00 bude o tomto projektu beseda v PCSvT (s promítáním a ochutnávkou pravé ekvádorské kávy).
Od 15.00 bude také setkání skupiny Manželé II - v PCSvT.  

Od 17.00 zveme na adventní koncert do kostela v Dobříši. Zazní adventní zpěvy různých období v podání Dobříšského chrámového sboru a skladby v přednesu žáků ZUŠ Dobříš. Vstupné je dobrovolné a je určeno na obnovu varhan.

V pondělí 14. 12. bude setkání pro seniory s možností svátosti smíření: ve 13.00 bude společná příprava a poté pro zájemce individuální zpovědi do 16 hodin. Od 14.00 bude zároveň probíhat pravidelné setkání seniorek. Vše v Pastoračním centru sv. Tomáše. (Večerní modlitební setkání výjimečně nebude).

V úterý 15. 12. ráno v 6.30 bude slavení Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

 

Ve středu 16. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.       

Ve čtvrtek 17. 12. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek. Vše v PCSvT.             

V pátek 18. 12 . v  8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. V 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT.
V 19.00 bude setkání mládeže Okouni - v PCSvT. 

V Dobříši v sobotu 19. 12. od 9.30 zveme všechny, kteří mohou přijít, na předvánoční úklid kostela.

V neděli 20. 12. bude v Dobříši sbírka na obnovu varhan.
Bohoslužby budou v obcích jako obvykle, ve Svatém Poli bude bohoslužba slova.

Od 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

V 17.00 zveme na předvánoční koncert pěveckého sboru Codex Temporis do kostela Nejsvětější Trojice v  Dobříši. (Vstupné dobrovolné).

Výhledově: v pondělí 21. 12. od 16.00 bude "zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin, jsou také pozváni další kněží. Prosíme zájemce, kteří by chtěli přijít po 19. hodině, aby se předem telefonicky domluvili.


Přejeme dobře prožitý týden.