OZNÁMENÍ 21. 6. 2015/12. neděle v mezidobí

19.6. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x957

V pondělí 22. 6. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna, od 20.00 bude modlitební setkání. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

V úterý 23. 6. od 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 24. 6. je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. V 18.00 bude slavení Eucharistie -  v kostele v Dobříši. (Od 17.00 je příležitost ke svátosti smíření v PCSvT.)

Ve čtvrtek 25. 6. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Odpoledne je připravený program pro děti na závěr školního roku: od 14.00 příležitost ke svátosti smíření pro děti, od 15.00 bohoslužba slova pro děti, pak hry a soutěže a na závěr opékání špekáčků (cca do 17.30).
Od 16.00 bude „modlitba matek".   - Vše v PCSvT

 

V pátek 26. 6. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.
Od 16.00 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 slavení Eucharistie
 - vše v PCSvT.
Od 19.00 je setkání skupiny mládeže „Okouni" - v PCSvT.

V neděli 28. 6. je finanční sbírka určena na bohoslovce. Upozorňujeme, že bude změna bohoslužeb takto: v Rosovicích bude slavena Eucharistie až ve 12.30 (nebude tam tedy ranní mše) a ve Dlouhé Lhotě bude bohoslužba slova (ve 12.00).
V ostatních obcích bude nedělní slavení Eucharistie jako obvykle (9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole).

Prosíme, abyste se zapisovali na úklid kostela (v Dobříši). Přestože se uklízení kostela zredukovalo jen 1x za 14 dní, je stále nedostatek ochotných lidí, kteří by se na této službě chtěli podílet.

Během prázdnin chceme nechávat kostel (v Dobříši) otevřený. Je ale nutné stanovit si služby hlídání kostela. Proto prosíme, pokud máte zájem se do této služby zapojit, abyste se zapsali do archu vzadu v kostele nebo se domluvili v kanceláři farnosti.


Dobře prožitý týden přejí

                                                                            P. Karel Satoria a jáhen Petr Váňa