OZNÁMENÍ 10. 5. 2015/6. neděle velikonoční

9.5. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1034

V pondělí 11. 5. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna . Od 20.00 bude modlitební setkání - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 13. 5. ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání. V 18.00 bude slavení Eucharistie. - Vše v PCSvT.

Od 19.30 zveme všechny na přednáškové a diskusní setkání s P. Karlem Satoriou, nazvané „Co vás zajímá?", kde se budeme zamýšlet nad otázkami víry. Setkání se budou konat vždy 2. středu v měsíci v PCSvT.

Ve čtvrtek 14. 5.  je slavnost Nanebevstoupení Pána. V naší farnosti se liturgické slavení této slavnosti přesouvá na neděli 17. května. V 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. Od 16.00 bude „modlitba matek" .   - Vše v PCSvT.  

V pátek 15. 5. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a 
od 18.00 bude slavení Eucharistie - vše v PCSvT. 

V sobotu 16. 5. od 16.00 zveme na duchovní obnovu na téma „Radost evangelia - Exhortace papeže Františka". Obnova se bude konat v Pastoračním centru sv. Tomáše a povede ji P. Stanislaw Góra.

V sobotu 16. 5. bude v kostele Nejsvětější Trojice (a také na zámku) v Dobříši probíhat „Květinový den" a veřejná sbírka, kterou pořádá Spolek pro obnovu varhan.  Program v kostele začíná v 10.00 a je zveřejněn na plakátech.

V neděli 17. 5. bude při mši svaté v Dobříši udělen křest několika dětem. Po skončení bohoslužby jsou všichni zváni na agapé do PCSvT. Nedělní sbírka bude na činnost v arcidiecézi. Odpoledne v 15.00 bude setkání skupiny Manželé I - v PCSvT.

Výhledově:

V pátek 29. května se koná NOC KOSTELŮ - také v kostele Nejsvětější Trojice v Dobříši.

v sobotu 13. června plánujeme farní výlet do Jablonného v Podještědí a na zámek Lemberk. Od příští neděle bude možnost se přihlásit.

    
 

 

 

 

 

Dobře prožitý týden přeje

P. Karel Satoria