OZNÁMENÍ 29. 3. 2015/ 6. neděle postní

27.3. 2015 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1450

Dnes na Květnou neděli začíná velikonoční „svatý týden".  V 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT. Tato skupina je stále otevřená pro další zájemce o společenství - můžete přijít na setkání nebo kontaktovat Mirka Sochora.

V pondělí 30. 3. od 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky). Od 15.00 až do večerních hodin bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření (k dispozici bude více kněží) -  v PCSvT.

V úterý 31. 3. od 19.30 zveme na poslední setkání semináře „Mysli na mne... A co je vlastně modlitba?". Přednášku na téma „Překážky modlitebního života" bude mít Kateřina Lachmanová, Th.D. - V Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 1. 4. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Ve 14.30 bude příprava dětí na první svaté přijímání - v PCSvT. Od 19.30 bude další setkání kurzu Alfa - v PCSvT.

VELIKONOČNÍ OBŘADY VE SVATÉM TÝDNU se budou konat  v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce.

Na Zelený čtvrtek 2. 4. bude slavení Eucharistie v 18.00 a poté bude Eucharistie přenesena v průvodu z kostela do pastoračního centra, kde bude možnost adorace po celou noc - až do pátku do 16.00 hodin.

Velký pátek 3. 4. je památka umučení Ježíše Krista - den přísného postu. Během dne bude možnost adorace do 16 hodin v pastoračním centru. Od 18.00 začnou velkopáteční obřady - v kostele v Dobříši. Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Na Bílou sobotu 4. 4. začne vigilie Vzkříšení ve 21.00 hodin v kostele v Dobříši.

V neděli 5. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Bohoslužby budou jako obvykle, bude také žehnání pokrmů.

Na pondělí velikonoční 6. 4. bude slavena Eucharistie v 9.00 v kostele v Dobříši
a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou.

Sváteční a dobré prožití velikonočních svátků přejí

                                                                   P. Karel Satoria a P. Petr Blecha