OZNÁMENÍ 7. 12. 2014/ 2. neděle adventní

5.12. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1079

Dnes v neděli 7. 12. je sbírka určena na bohoslovce. V 15.30 bude setkání Manželů III - v PCSvT.
V 16.00 zveme do kostela v Dobříši na adventní koncert „Housle a varhany" (hraje Anička Vtípilová a Alfred Habermann). Vstupné je dobrovolné.

V pondělí 8. 12. je slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši.
Ve 14.00 bude setkání pro seniorky a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 9. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši.

Ve středu 10. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 11. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 12. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.00 bude setkání mládeže „Spolčo" -v PCSvT.

V sobotu 13. 12. od 14.30 zveme všechny na „Adventní zastavení"(duchovní obnovu) s P. Tomášem Kábele. Bude také příležitost ke svátosti smíření (k dispozici bude více kněží) - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V neděli 14. 12. v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

Akce Farní charity "Vánoční krabice od bot". Bližší informace najdete na webových stránkách farnosti.

Výhledově: V pondělí 15. 12. bude „zpovědní odpoledne"-  v PCSvT. 
Požehnaný čas Adventu přejí        


                                                                              P. Karel Satoria a P. Petr Blecha