OZNÁMENÍ 30. 11. 2014/ 1. neděle adventní

28.11. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1084

Dnes v neděli 30. 11. je možno podpořit projekt „Andělíček pro tebe" na pomoc dětem v Ekvádoru. Odpoledne v 15.00 zveme na besedu o tomto projektu s P. Pavlem Budským do Pastoračního centra sv. Tomáše (PCSvT) - s promítáním a s ochutnávkou ekvádorské kávy.

V pondělí 1. 12. v 15.00 a v 19.00 bude „adventní setkání" s těmi, kteří pravidelně pomáhají ve farnosti. (Nebude proto setkání pro seniorky ani večerní modlitba.)

V úterý 2. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (V Adventu budou roráty každé úterý).

Ve středu 3. 12. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 4. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 5. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 7. 12. bude sbírka na bohoslovce. V 15.00 bude setkání Manželů III - v PCSvT. V 16.00 zveme do kostela v Dobříši na adventní koncert „Housle a varhany" (hraje Anička Vtípilová a Alfred Habermann).

Výhledově:  Další sobotu 13. 12. bude odpoledne (od 14.00) duchovní obnova pro farnost
a možnost svátosti smíření - v PCSvT.

 
Požehnaný týden přejí                                                                                   P. Karel Satoria a P. Petr Blecha