OZNÁMENÍ 9. 11. 2014 /32. neděle v mezidobí

7.11. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1104

V neděli 9. 11. v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.
Sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.

V pondělí 10. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 11. 11.  v 17.00 zveme na MODLITBU PRO MĚSTO - modlitba za obyvatele našeho města a za dobré vztahy mezi nimi. Modlitba se koná v parčíku u Mírového náměstí u pomníku obětem světových válek.

Ve středu 12. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 13. 11.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství budou jako obvykle.
V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 14. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.
Dopoledne budou Zpívánky a Barvička pro děti jako obvykle (v PCSvT).
Od 14.00 bude setkání pro starší děti (7. - 9. třída) v PCSvT.
Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V sobotu 15. 11. od 10.30 v katedrále sv. Víta v Praze bude slavností mše svatá k oslavě 25. výročí kanonizace sv. Anežky České a listopadových dnů 1989.
Kardinál Dominik Duka zve všechny věřící k účasti na této oslavě.

Z liturgického kalendáře:

11. 11. sv. Martin
13. 11. sv. Anežka Česká


 
Požehnaný týden přejí           

                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha