OZNÁMENÍ 2. 11. 2014/ 31. neděle v mezidobí

31.10. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1058

V neděli 2. 11. a také po celý tento týden vzpomínáme na všechny zemřelé ve svých modlitbách. Společná modlitba za ty, kteří nás předešli, bude dnes v 15.00 na hřbitově v Dobříši a také v 15.00 na hřbitově ve Svatém Poli.V Dlouhé Lhotě bude modlitba za zemřelé dnes po skončení bohoslužby.

V pondělí 3. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - vše v Pastoračním centru sv. Tomáše (PCSvT).

V úterý 4. 11.  v 19.30 zveme na přednáškové setkání s biskupem Václavem Malým na téma "Potřebuje církev reformu?" - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 5. 11. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 6. 11.  v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství budou jako obvykle. V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 7. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Dopoledne budou Zpívánky a Barvička pro děti jako obvykle (v PCSvT). Od 14.00 bude setkání pro starší děti (7. - 9. třída) v PCSvT. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.00 bude setkání mládeže Spolčo - v PCSvT.

V neděli 9. 11. v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT.

Čeští a moravští biskupové se na nás obracejí s výzvou, abychom se v tomto týdnu každý den v poledne spojili v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.

Na dnešní den také vyhlašují - ve spolupráci s Charitou - celonárodní sbírku na pomoc trpícím a pronásledovaným křesťanům ve světě, kteří přišli o svůj domov a majetek.

Výzva: Chceme vás vyzvat k určité reflexi na to, co se ve farnosti děje. Pokud by se chtěl někdo vyjádřit k některé z akcí z poslední doby, můžete napsat článek a předat ho do kanceláře. (Článek bychom dali na webové stránky.)
 
Požehnaný týden přejí           

                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha