OZNÁMENÍ 28. září 2014/26. neděle v mezidobí

29.9. 2014 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Oznámení na neděli Hodnocení 0.00 Přečteno x1030

Dnes v neděli 28. 9. je slavnost sv. Václava. Sbírka je na církevní školství.

V pondělí 29. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

V úterý 30. 9. v 19.30 bude setkání pastorační rady (v PCSvT).

Ve středu 1. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Odpoledne v 15.00 zveme na prezentační zajímavou akci na hřišti u kina, kde se představí různé místní organizace a zájmové spolky včetně naší farnosti.

Ve čtvrtek 2. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství (v PCSvT) budou již pro všechny děti. Rozpis je na nástěnkách a na webu farnosti.

V 19.30 zveme večer s hostem v rámci festivalu Dobříšské záření: na setkání s reportérem a fotografem Janem Šibíkem, které má název Příběhy víc než dramatické z neklidných částí světa -  v PCSvT. (Vstupné dobrovolné).

Dnes v neděli 28. 9. je slavnost sv. Václava. Sbírka je na církevní školství.

V pondělí 29. 9. ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání (v PCSvT).

V úterý 30. 9. v 19.30 bude setkání pastorační rady (v PCSvT).

Ve středu 1. 10. v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. Odpoledne v 15.00 zveme na prezentační zajímavou akci na hřišti u kina, kde se představí různé místní organizace a zájmové spolky včetně naší farnosti.

Ve čtvrtek 2. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti s výukou náboženství (v PCSvT) budou již pro všechny děti - podle rozpisu, který je vyvěšený na nástěnce. (Klubíčko pro nejmenší 4-5let: od 14.00. Školní děti: 1. třída od 14.10; 2. třída od 15.00; 3. třída od 15.00; 4. třída od 13.20; 5. třída od 14.50.) V 16.00 bude modlitba matek - v PCSvT.

V pátek 3. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Dopoledne budou Zpívánky a Barvička pro děti jako obvykle (v PCSvT). Od 14.00 bude setkání pro starší děti (7. - 9. třída) v PCSvT. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 5. 10. v 10.30 (po nedělní bohoslužbě v Dobříši) zveme do pastoračního centra na derniéru výstavy fotografií Hany Rysové.

Farnost Starý Knín zve na tradiční „Pouť ke sv. Františku z Assisi", program
je k dispozici vzadu za lavicemi.

Z liturgického kalendáře:
29. 9. - svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
30. 9. - sv. Jeroným
1. 10. - sv. Terezie od Dítěte Ježíše
2. 10. - svatí andělé strážní
4. 10. - sv. František z Assisi

Požehnaný týden přejí           
                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha