OZNÁMENÍ 8. 12. 2013/ 2. neděle adventní

6.12. 2013 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1640

Dnes v neděli 8. 12.  Sbírka z této neděle je určena na bohoslovce. Po mši v Dobříši (v 10.15) zveme do PCSvT na agapé a na výstavu pořádanou ke 100. výročí posvěcení kostela sv. Petra a Pavla v Rosovicích.
Odpoledne v 15.30 je setkání „Manželů II" - v PCSvT.

V pondělí 9. 12.  slavíme slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu - slavení Eucharistie bude v 18.00 v kostele v Dobříši. Ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání. - V PCSvT.

V úterý 10. 12.  ráno v 6.30 bude Eucharistie se zpěvy rorátů - v kostele v Dobříši.

Ve středu 11. 12. v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT. V 19.30 zveme na čtvrtou (a poslední) přednášku adventního semináře „Chtěl bych, ale... aneb o síle a slabosti naší vůle", kterou bude mít P. Petr Blecha - v PCSvT.

Ve čtvrtek 12. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.  

V pátek 13. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.00 je setkání mládeže „Okouni" - v PCSvT.

Výhledově: v pondělí 16. 12. bude od 15.00 zpovědní odpoledne - v PCSvT.

Úklid kostela v Dobříši: vzadu na nástěnce v kostele je arch na úklid kostela s rozvrhem služeb (do konce března). Prosíme všechny, kterým to zdraví dovoluje, aby se na této službě podíleli.

Sbírka na interiér kostela v Dobříši stále pokračuje. Lze přispět těmito způsoby: do kasičky vzadu v kostele, převodem na účet nebo předat obálku s penězi do kanceláře. Všem dárcům děkujeme.

Dobře prožitý Advent   
                                       přejí 


                                                                                  P. Karel Satoria a P. Petr Blecha