OZNÁMENÍ 10. 11. 2013/32. neděle v mezidobí

8.11. 2013 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1724

Neděle 10. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. Dnes v 15.30 bude setkání Manželů II - v PCSvT. 

V pondělí 11. 11. výjimečně nebude setkání pro seniorky. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

Ve středu 13. 11. (sv. Anežky České) - v 18.00 bude slavena Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 14. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka pro mladší děti budou jako obvykle. V 16.00 bude Modlitba matek  - v PCSvT.
Výjimečně nebude setkání pro děti 3. třídy, 4. třídy a 6. třídy.

V pátek 15. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.
V Dobříši bude od 16.00 do 17.30 příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT. Od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.00 bude setkání mladší mládeže (Okounů) - v PCSvT (do soboty - s přespáním v pastoračním centru).

V sobotu 16. 11. v Dobříši bude od 9.30 brigáda na úklid kostela po malířích (sraz u kostela).

V neděli 17. 11. bude ve Svatém Poli posvícení (mše v 10.45) a v pondělí 18. 11. od 9.00 bude „pěkná hodinka".

V Dobříši bude od příští neděle slavení Eucharistie již v kostele (v 9.00).

Po skončení bohoslužby v Dobříši (v 10.15) zveme do pastoračního centra na agapé spojené s vernisáží výstavy „Blahoslavení" - výtvarné práce klientů občanského sdružení Paprskovec.

V 15.00 bude setkání Manželé I - v PCSvT.

V Dobříši: Malování kostela bylo dokončeno. Prosíme proto všechny, aby podle svých možností přišli pomoci s úklidem po malířích: každý den od pondělí 11. 11. do čtvrtka 14. 11. vždy od 18.00 do 20.00 a pak v sobotu 16. 11. od  9.30 hodin.

Z liturgického kalendáře:
11. 11. - sv. Martin
12. 11. - sv. Benedikt
13. 11. - sv. Anežka Česká

Požehnaný týden a vše dobré přejí

                                                                              P. Karel Satoria a P. Petr Blecha