Tříkrálová sbírka

7.2. 2009 Autor Jana Svobodová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x2076

„Tak jsem si myslela, že už letos nepřijdete“  zaslechli Tři králové u několika dveří, ale nemylme se, někteří Tři krále opravdu ani nečekali. Nicméně koledníci po Novém roce s korunou na hlavě, koledou a  s  kasičkou charity se již stali v ulicích Dobříše a v okolních vesnicích dobrou tradicí. Někteří pláčou, že sami mají málo, ale nějaký ten drobný peníz ještě z peněženky vymetou. A po pravdě řečeno, mnozí i ten větší.

Celkem bylo vybráno 67 571 Kč; z toho v Dobříši 29 060 Kč, ve  Svatém  Poli  a Budínku 13 170 Kč, v Rosovicích 14 146 Kč a v Dlouhé Lhotě 11 195 Kč.
Z každé Tříkrálové sbírky se vrací zpět farní charitě z vybrané částky 65 %, které lze využít pro sociálně potřebné.  V rámci sociálního projektu „Bethanie"„ použijeme tyto peníze  pro ty, kteří to budou potřebovat.

Finanční krize straší za našimi dveřmi, ale lidé dobrého srdce umějí dávat i z mála. Snad i proto, že vědí, že Česká katolická charita dává opravdu potřebným a v době různých katastrof bývá první, kdo pomáhá. A to je dobře a je to tak správné.
 V dobříšských farnostech bylo letos zapečetěno celkem  16 kasiček, ale použito ve skupinkách jich bylo jen 14. O jejich naplnění se postarali dobrovolníci z Dobříše, Svatého Pole, Rosovic a Dlouhé Lhoty. Vybralo se 67 571 Kč (viz rámeček).  Je to úctyhodná částka vzhledem k tomu, že bylo o jednu kasu méně než loni,  a já bych chtěla poděkovat všem, kteří neváhali a přispěli na pomoc těm, kteří si často neumí pomoci.  Solidarita  dokazuje, že nám není lhostejný osud našich bližních, ať už jsou kolem nás nebo daleko za našimi hranicemi. A to je dobré zpráva….
Zároveň bych chtěla poděkovat všem koledníkům, hlavně těm maličkým třem králům, kteří v opravdu mrazivém počasí zpívali koledu u dveří bytů, kde kromě přivítání slyšeli někdy  i odmítnutí a ono je to neodradilo  a u dalších dveří zaznělo znovu  známé „ My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám…“ a popřáli všem požehnaný rok 2009.
 Některé děti  v tom tuhém mraze chodily spolu se svým dospělým vedoucím po ulici a několik hodin oslovovali prosbou a koledou kolemjdoucí. Díky vám všem.
Ještě jednou díky všem koledníkům a především  všem, kdo přispěli do tříkrálové sbírky navzdory i nepříznivým okolnostem. Ale  „nebojte se“, ono s pomocí Boží a s pomocí lidí dobré vůle  bude vždy dobře. Jen musíme chtít. Deo Gratias.
Jana Svobodová, ředitelka Farní charity v Dobříši.