OZNÁMENÍ 3. 2. 2013/4. neděle v mezidobí

1.2. 2013 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1577

Dnes v neděli 3. 2. zveme po mši na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše v Dobříši. Odpoledne v 15.00 bude karneval pro děti - v PCSvT.

V pondělí 4. 2. ve 14.00 bude setkání při čaji  a knihovna (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 5. 2. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7. - 9. třídu - v PCSvT.
V 17.30 bude ve Svatém Poli 3. pokračování semináře Starej se o sebe.

 

Ve středu 6. 2. v 10.00 bude modlitba růžence (v PCSvT) a v18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 7. 2. v 8.30 bude mše v Domově seniorů.
Pro školní děti budou setkání jako obvykle. V 15.00 bude Modlitba matek. Klubíčka pro předškolní děti (které vede Markéta Svobodová) tento týden ještě nebudou.

V pátek 8. 2. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT.

V sobotu 9. 2. bude Den nemocných (v PCSvT): od 8.30 do 9.15 bude příležitost ke svátosti smíření, od 9.30 slavení Eucharistie s udílením svátosti nemocných, na závěr společné posezení při kávě (cca do 12.00).

V neděli 10. 2. bude pro skupinu Manželé II seminář „Starej se o sebe"/4. setkání - v PCSvT.

Je potřeba zajistit úklid kostela v Dobříši: prosíme, abyste se zapisovali na jednotlivé týdny v roce 2013 (do tabulky na nástěnce v kostele).

 

Požehnaný čas tohoto týdne přejí

                                                                                   P. Karel Satoria a P. Petr Blecha