OZNÁMENÍ 20. 1. 2013 / 2. neděle v mezidobí

21.1. 2013 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1625

Dnes v neděli 20. 1. od 15.00 bude pro skupinu „Manželů I" třetí setkání semináře „Starej se o sebe"  - v PCSvT.

V pondělí 21. 1. od 14.30 bude v rámci setkání při čaji 3. pokračování semináře „Starej se o sebe" (pro seniorky) - v PCSvT. Od 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 22. 1. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a od 15.30 bude setkání pro 7.- 9. třídu - v PCSvT. V 17.30 bude v Rosovicích 2. setkání semináře „Starej se o sebe".

Ve středu 23. 1. v 18.00 bude slavení Eucharistie a po ní bude setkání katechetů vikariátu Příbram - vše v PCSvT.

Ve čtvrtek 24. 1. v 8.30 bude mše v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude Modlitba matek.  - Vše v PCSvT.

V pátek 25. 1. je svátek Obrácení sv. Pavla. V 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli.
Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V neděli 27. 1. v 15.00 bude pro skupinu „Odpadlíci" třetí setkání semináře  „Starej se o sebe" - v PCSvT.

Rozpis na úklid kostela: Prosíme, abyste se zapisovali na úklid kostela v Dobříši na rok 2013 (do rozpisu vzadu na nástěnce).

Projekt pomoci dětem v Ekvádoru: Na projekt, který nám před Vánocemi představil P. Pavel Budský, se v našich farnostech vybralo 16 967 Kč. Do celé akce se zapojilo celkem 15 farností a celková získaná částka 115 535 Kč umožní materiálně zajistit 15 dětí (na celý rok 2013). Za vaši pomoc děkují P. Jan Koczy a P. Pavel Budský.

Dobře prožitý týden přejí

 

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha