OZNÁMENÍ 23. 12. 2012 / 4. neděle adventní

21.12. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1917

Dnes 23. 12. ve 14.30 skauti předají v kostele v Dobříši betlémské světlo. Možnost vyzvednout si betlémské světlo bude do 15.00 v kostele a od 15.00 do 17.30 v PCSvT a také 24. 12. po bohoslužbě pro děti (začíná ve 14.30) v kostele v Dobříši.

V pondělí 24. 12. je Štědrý den.  Ve 14.30 bude vánoční zastavení pro děti - v kostele v Dobříši. Bohoslužby budou takto: ve 22.00 štědrovečerní mše v Rosovicích a také ve Svatém Poli a bohoslužba slova ve Staré Huti, ve 24.00 půlnoční mše v kostele v Dobříši.

V úterý 25. 12.  je slavnost Narození Pána - Boží hod vánoční.  Bohoslužby budou jako v neděli (7.30 Rosovice, 9.00 Dobříš, 10.45 Svaté Pole, 12.00 Dlouhá Lhota).

Ve středu 26. 12. je svátek sv. Štěpána, mučedníka. Bohoslužby budou jako v neděli. V 16.00 zveme na živý Betlém: od kostela v Dobříši budeme putovat k živému Betlému na zahradě Pastoračního centra sv. Tomáše, kde si zazpíváme koledy.

Ve čtvrtek 27. 12. je svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty.  V 18.00 bude slavení Eucharistie - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pátek 28. 12. je svátek betlémských dětí, mučedníků. V 18.00 bude slavení Eucharistie v Pastoračním centru sv. Tomáše. 

V sobotu 29. 12. je svátek sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka. V 18.00 bude slavení Eucharistie v PCSvT a poté zveme na „večer s Tomášem Becketem" (v PCSvT).

V neděli 30. 12. je svátek sv. Rodiny. Nedělní bohoslužby budou s obnovou manželského slibu.

Nabídka pouti: Vršovická farnost nám nabízí možnost uskutečnit v létě pouť do Santiago de Compostela ve Španělsku. Do 13. ledna je ale potřeba zjistit, zda by byl dostatečný počet zájemců - a podle toho se pak rozhodnou, zda tuto akci budou pořádat. Bližší informace a předběžné přihlášky najdete na nástěnkách.

Výhledově: v neděli 6. 1. v 17.00 zveme na Tříkrálový koncert - vánoční písně v podání Dobříšského chrámového sboru - v PCSvT.

 

Dobře prožitý čas přejí

                                                                           P. Karel Satoria a P. Petr Blecha