OZNÁMENÍ 16. 12. 2012 / 3. neděle adventní

14.12. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1637

Dnes 16. 12. po mši v Dobříši zveme na agapé do Pastoračního centra sv. Tomáše.
P. Pavel Budský dnes představí projekt, který pomáhá dětem v Ekvádoru. Zakoupením papírového andělíčka (bude možnost i v PCSvT) je možné přispět jednomu dítěti na měsíční školné, zdravotní péči nebo jídlo. V 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé I" - v PCSvT.

V pondělí 17. 12. ve 14.00 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro seniorky
(a seniory) - v PCSvT. Od 16.00 bude „zpovědní odpoledne" v PCSvT (příležitost ke svátosti smíření až do večerních hodin) - příležitost také pro ty, kteří chtějí 30. 12. obnovit manželský slib.

V úterý 18. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7.- 9. třídu- v PCSvT. Bude také duchovní večer mužů - sraz je v 19.15 u PCSvT, pojede se do Všenor na bowling.

Ve středu 19. 12. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 15.30 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" v Dlouhé Lhotě. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 20. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.  V 15.00 budou Modlitby matek -  v PCSvT.

V pátek 21. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. V 19.00 bude setkání „spolčo"(pro mladší i starší mládež) - v PCSvT.

V sobotu 22. 12. ve 12.00 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu „Odpadlíci" (ve Svatém Poli).

V neděli 23. 12. ve 14.30 skauti předají betlémské světlo v kostele v Dobříši. Další možnost vyzvednout si betlémské světlo bude od 15.00 do 17.30 v PCSvT a pak 24. 12. při bohoslužbě pro děti, která začne ve 14.30 v kostele v Dobříši.

Dobře prožitý adventní čas přejí


                                                                                P. Karel Satoria a P. Petr Blecha