OZNÁMENÍ 9. 12. 2012 / 2. neděle adventní

7.12. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1978

Dnes 9. 12. v 15.00 bude seminář „Starej se o sebe" pro skupinu „manželé II" - v PCSvT.

V pondělí 10. 12. ve 14.00 bude setkání seniorek a knihovna. Ve 20.00 bude modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 11. 12. v 6.30 bude slavení Eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. V 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. V 19.30 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro skupinu  OPEN - v PCSvT.

 

Ve středu 12. 12. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT. 

Ve čtvrtek 13. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka, které vede Markéta Svobodová tento den nebudou (z důvodu nemoci). Bude setkání jen pro děti 2. třídy (ve 14.00) a 3. třídy (v 15.00).  V 15.00 budou Modlitby matek -  v PCSvT.

V pátek 14. 12. v 8.30 bude slavení Eucharistie ve Svatém Poli. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  V 19.00 bude setkání „spolčo"(pro mladší i starší mládež) - v PCSvT.

V sobotu 15. 12. v 9.00 zveme všechny ochotné farníky z Dobříše na předvánoční úklid kostela.

V neděli 16. 12. po mši v Dobříši bude agapé v PCSvT.
Na tuto neděli také přijede P. Pavel Budský a ve všech kostelích naší farnosti představí projekt, který pomáhá dětem v Ekvádoru. (Zakoupením papírového andělíčka je možné přispět jednomu dítěti na měsíční školné, zdravotní péči nebo jídlo.)
V 15.00 bude 2. setkání semináře „Starej se o sebe" pro Manžele I - v PCSvT.

Výhledově: v pondělí 17. 12. od 16.00 bude „zpovědní odpoledne" - v PCSvT.

Z liturgického kalendáře:
čtvrtek 13. 12. - sv. Lucie
pátek 14. 12. - sv. Jan od Kříže


Dobře prožitý adventní čas přejí

                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha