Po roce zase „pěkná hodinka"

11.12. 2008 Autor Marie Šochová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Články Hodnocení 0.00 Přečteno x4447

Ve Svatém Poli jsme měli Pěknou hodinku...

V pondělí 24. listopadu jsme se sešli v kostele sv. Alžběty ve Svatém Poli. V 9 hodin sloužil otec Michal mši svatou za zemřelé farníky. Při promluvě vyzdvihl obětavost a vytrvalost mladičké Alžběty Durynské, která nás inspiruje k ásledování. Po mši jsme přešli do místního hostince. Každý dle možnosti přispěl dobrotou na společný stůl. Byl čas
popovídat si a zazpívat za doprovodu saxofonu - Jan Žáček, harmoniky - Antonín Tikovský a bicích - Jan Černý. Setkání se protáhlo do odpoledních hodin. Závěrem byla sehrána „ochotnická scénka" (místní farník Josef slaví kulaté životní jubileum) pro obveselení všech přítomných.
Děkuji všem za příjemný den a dá-li Bůh, za rok se těším nashledanou.