OZNÁMENÍ 4. 11. 2012 / 31. neděle v mezidobí

2.11. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1654

Dnes v neděli 4. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V úterý 6. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude setkání pro 7.-9. třídu (je 1x za 14 dní) - v PCSvT.

V pátek 9. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na přednáškové setkání s karmelitánem P. Františkem Horákem na téma odpuštění. Přenáška má název „Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy" (o tom, co odpuštění je a co není, praktické kroky, jak k odpuštění dojít) - v PCSvT.

Ostatní pravidelné akce budou jako obvykle:

 

Dnes v neděli 4. 11.  Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi.
V 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.
V 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí  5. 11. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 6. 11. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy a v 15.30 setkání pro 7.-9. třídu - v PCSvT.

Ve středu 7. 11. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 8. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle.  V 15.00 budou Modlitby matek -  v PCSvT.

V pátek 9. 11. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

V 19.30 zveme na přednáškové setkání s karmelitánem P. Františkem Horákem
na téma odpuštění. Přenáška má název „Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy"
(o tom, co odpuštění je a co není, praktické kroky, jak k odpuštění dojít) - v PCSvT.

V neděli 11. 11. v 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

Užitečná informace:v sobotu je pravidelně v kostele v Obořišti v 16.00 mše
s nedělní platností - pro ty, kteří se z vážných důvodů nemohou zúčastnit slavení Eucharistie v neděli.

Dobře prožitý čas přejí

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha