OZNÁMENÍ 28. 10. 2012/ 30. neděle v mezidobí

26.10. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1564

Dnes v neděli 28. 10. v 15.00 bude setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.
Ve čtvrtek 1. 11.
je slavnost Všech svatých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v Domově seniorů a v 18.00 v kostele v Dobříši.
V pátek 2. 11. je památka zemřelých. Eucharistie bude slavena v 8.30 v kostele ve Svatém Poli a v 18.00 v kostele v Dobříši. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření - v PCSvT.
Od 2. do 8. 11. mohou věřící získat plnomocné odpustky pro zemřelé, případně již od 25. 10., pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitov od 2. do 8. 11.
V neděli 4. 11. v 15.00 bude „Modlitba za zemřelé" - na hřbitově v Dobříši.

Pravidelná setkání budou v tomto týdnu jako obvykle.

Ostatní akce tohoto týdne:

V pondělí  29. 10.
ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 30. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT.

Ve středu 31. 10. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 1. 11. budou klubíčka a setkání (nábož.) pro děti budou jako obvykle.  V 15.00 budou Modlitby matek -  v PCSvT.

V pátek 2. 11. v 19.00 bude setkání „spolčo" - v PCSvT.

V neděli 4. 11. v 15.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.


Dobře prožitý čas přejí

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha