OZNÁMENÍ 21. 10. 2012/ 29. neděle v mezidobí

22.10. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1689

Dnes v neděli 21. 10. v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 15.00 bude 3. setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

V pondělí  22. 10. ve 14.00 bude setkání při čaji (pro seniorky) a ve 20.00 modlitební setkání - v PCSvT.

V úterý 23. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy. V 15.30 bude první setkání pro děti 7. -  9. třídy - v PCSvT.

Ve středu 24. 10. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.  

Ve čtvrtek 25. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti nebudou (jsou podzimní prázdniny).  V 15.00 budou „ Modlitby matek"-  v PCSvT.

V pátek 26. 10. v 8.30 bude slavena Eucharistie v Rosovicích. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
Zpívánky a Barvička výjimečně nebudou.

V neděli 28. 10. v 15.00 bude setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.

Upozornění: ze soboty na neděli je změna času (budeme spát o hodinu déle).

Od listopadu zveme na celoroční seminář „Starej se o sebe". Seminář bude formou přednášek 1x měsíčně, první přednáška bude v úterý 13. 11. v 19.30 v PCSvT.
Více informací o semináři se dozvíte v čsp. Tomáš.  Prosíme, aby se zájemci zapsali do archu vzadu na lavici. Přihlášení zavazuje k pravidelné účasti na semináři.


Dobře prožitý čas přejí

                                                                            P. Karel Satoria a P. Petr Blecha