OZNÁMENÍ 14. 10. 2012/28. neděle v mezidobí

12.10. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1615

Dnes v neděli 14. 10. je posvícení v Rosovicích (mše v 7.30). V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT. V 15.00 bude druhé setkání pro rodiče, kteří se připravují na křest dítěte - v PCSvT.

V pondělí  15. 10. výjimečně nebude setkání při čaji (pro seniorky) ani modlitební setkání. Místo toho je pouť na Svatou Horu (pravidelnou linkou) - mše je v 17.00 v bazilice.

V úterý 16. 10. v 15.00 bude setkání pro děti 5. a 6. třídy - v PCSvT. Ve 20.00 bude duchovní večer mužů - v PCSvT.

Ve středu 17. 10. v 10.00 bude modlitba růžence - v PCSvT. V 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.

Ve čtvrtek 18. 10. v 8.30 bude slavení Eucharistie v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. (Od 13.00 děti 4- 5 let, od 14.00 1. třída a také 2. třída, od 15.00 3. třída.)  V 15.00 budou „ Modlitby matek". - Vše v PCSvT.

V pátek 19. 10. v 8.30 bude slavena Eucharistie ve Svatém Poli. V 8.30 budou „Zpívánky" a v 9.40 „Barvička" pro děti - v PCSvT. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a od 18.00 bude slavení Eucharistie - v PCSvT.
V 19.30 zveme na besedu s P. Pavlem Budským  „Jak se žije v Ekvádoru" - o projektu, do kterého se zapojila také naše farnost v adventu 2011 akcí „Jeden dárek navíc".

V sobotu 20. 10. se koná setkání mládeže příbramského vikariátu - v Krásné Hoře. Je zajištěn autobus (z Příbrami): odjezd ráno v 6.50 od kostela v Dobříši, návrat ve 21.10. Bližší informace jsou na nástěnce.

V neděli 21. 10. v 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

Od listopadu zveme na celoroční seminář „Starej se o sebe".
Další informace se dozvíte v dnešním novém čísle čsp. Tomáš (vzadu v kostele).

Z liturgického kalendáře:
15. 10. památka sv. Terezie od Ježíše
18. 10. svátek sv. Lukáše, evangelisty

Dobře prožitý čas přejí

                                                                             P. Karel Satoria a P. Petr Blecha