OZNÁMENÍ 8. 4. 2012/Slavnost Zmrtvýchvstání

6.4. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1893

Dnes 8. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční. Po mši v Dobříši zveme na agapé a také na vernisáž výstavy Zuzana Hutňanová/... DO MRAKŮ/ malba - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Na pondělí velikonoční 25. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou. Ve 13.00 bude velikonoční piknik „Spolča" -  v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Ve středu 11. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi - v PCSvT. V 18.00 bude mše - v PCSvT.
V 19.30 zveme na večer „Česká škola v srdci Afriky" - povídání o unikátním projektu organizace Siriri - v PCSvT.

Ve čtvrtek  12. 4. v 8.30 bude bohoslužba v Domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle - v PCSvT.
V 15.00 bude setkání ŽEMA - v PCSvT.

V pátek 13. 4. v 8.30 bude mše v Rosovicích. V 9.00 budou Zpívánky - v PCSvT. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude mše  - v PCSvT.

V neděli 15. 4. bude při mši v Dobříši udělen křest (Štěpán Kylar). V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT.

Výhledově: V úterý 8. 5. plánujeme farní výlet do sázavského kláštera (autobusem). Zájemci se mohou přihlašovat v kanceláři (nebo příští neděli v kostele).

 

      Požehnané Velikonoce přejí

 

                                                                                   P. Karel Satoria a P. Petr Blecha