OZNÁMENÍ 1. 4. 2012 /Květná neděle

28.3. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1804

Dnes 1. 4. je Květná neděle - začíná velikonoční „svatý týden". V 16.00 bude setkání manželů II - v PCSvT.

V pondělí 2. 4. od 14.00 bude setkání při čaji a knihovna. Od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do 21.00 (příp. déle) - v PCSvT. Ve 20.00 bude modlitební setkání.

V úterý 3. 4. ve 20.00 zveme na „adorační večer" - v PCSvT.

Ve středu 4. 4. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi. V 18.00 bude slavení eucharistie - v PCSvT.

Velikonoční obřady ve Svatém týdnu se budou všechny konat v Dobříši v kostele a budou společné pro všechny obce:

Na Zelený čtvrtek 5. 4. v 18.00 bude slavnostní slavení eucharistie. Po mši bude eucharistie přenesena v průvodu z kostela do Pastoračního centra, kde bude možnost adorace (i přes noc).

Velký pátek 6. 4. je památka umučení Ježíše Krista, den přísného postu. Během den bude možnost adorace až do 16 hodin v Pastoračním centru sv.T.
Od 18.00 začnou velkopáteční obřady v kostele. Tento den je také finanční sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Na Bílou sobotu 7. 4. ve 21.00 začne slavnostní vigilie vzkříšení (s udílením křtu).  Po obřadech bude agapé v Pastoračním centru sv. T.

V neděli 8. 4. je slavnost Zmrtvýchvstání Pána, Boží hod velikonoční
Při nedělních bohoslužbách, které budou jako obvykle, bude žehnání pokrmů. Po mši v Dobříši zveme na agapé a na vernisáž výstavy Zuzany Hutňanové...DO MRAKŮ /malba - v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Na pondělí velikonoční 25. 4. bude v 9.00 eucharistie v Dobříši a v 10.45 ve Svatém Poli. V dalších obcích mše nebudou.
(Pořad bohoslužeb o Velikonocích je vyvěšen na nástěnkách a uveden v čsp. Tomáš.)

 Požehnaný týden a vše dobré přejí

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha