OZNÁMENÍ 25. 3. 2012/5. neděle postní

23.3. 2012 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x1887

Dnes v neděli 25. 3. v 17.00 bude setkání „Odpadlíků" - v PCSvT.

V pondělí 26. 3. je slavnost Zvěstovánív 18.00 bude slavení eucharistie v Dobříši - v kostele.  Ve 14.00 bude setkání při čaji a knihovna a od 20.00 bude modlitební setkání - v pastoračním centru (PSCvT).

V úterý 27. 3. v 19.30 je poslední setkání semináře „Jak pracovat s vinou?
- Vina jako šance k proměně" , tentokrát s názvem „Dar smíření - privilegovaný prostor  života"  (P. Karel Satoria) -  v PCSvT. Záznam některých přednášek tohoto semináře najdete na webových stránkách farnosti.

Ve středu 28. 3. v 9.45 bude setkání pro maminky s malými dětmi.
V 18.00 zveme na ekumenickou bohoslužbu do evangelického kostela.
(Obvyklá večerní mše tento den nebude).

Ve čtvrtek 29. 3. v 8.30 bude slavení eucharistie v Domově seniorů.
Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. V 15.00 bude modlitební setkání ŽEMA.

V pátek 30. 3. v 8.30 bude mše v Rosovicích.
V 9.30 budou Zpívánky pro děti. Od 16.00 do 17.30 bude příležitost ke svátosti smíření a v 18.00 bude slavení eucharistie  - v PCSvT.
V 19.00 bude setkání pro mládež „Spolčo" - v PCSvT.

V neděli 1. 4. slavíme Květnou neděli. Nedělní bohoslužby začnou žehnáním ratolestí (v Dobříši v parčíku před kostelem).

Výhledově:
V pondělí 2. 4. od 17.00 bude „zpovědní odpoledne" - příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. K dispozici bude více kněží, možnost zpovědi bude až do 21.00, případně déle podle potřeby. - v PCSvT.

     Požehnaný týden a vše dobré přejí

 

                                                                       P. Karel Satoria a P. Petr Blecha