OZNÁMENÍ 18. 12. 2011 / 4. neděle adventní

16.12. 2011 Autor Ludmila Musilová Komentáře Komentáře (0) Kategorie Pastorační centrum Hodnocení 0.00 Přečteno x2210

Dnes je 4. adventní neděle.
Při nedělních bohoslužbách představí P. Pavel Budský zajímavý projekt na pomoc dětem v Ekvádoru.
Po mši v Dobříši zveme na kávu do pastoračního centra. V 15.00 bude setkání manželů I - v PCSvT. V 16.00 bude setkání manželů II (místo podle domluvy).

V pondělí 19. 12. ve 14.00 je setkání při čaji a knihovna - v PCSvT. Ve 20.00 je modlitební setkání - v PCSVT. V 19.00 je setkání pastorační rady - v PCSvT.

V úterý 20. 12. ve 21.00 bude slavení eucharistie (nejen pro rodiče) - v kostele v Dobříši.

Ve středu 21. 12. v 6.30 bude slavení eucharistie s rorátními zpěvy - v kostele v Dobříši. (Nebude večerní mše.)

Ve čtvrtek 22. 12. v 8.30 bude mše v domově seniorů. Klubíčka a setkání pro děti budou jako obvykle. (Modlitební setkání ŽEMA nebude.)

V pátek 23. 12. v 8.30 bude mše v Rosovicích.
Ve 14.30 předají skauti světlo z Betléma v dobříšském kostele, od 15.00 do 17.30 bude možnost vyzvednout si betlémské světlo v PCSvT.
Od 16.00 do 17.45 bude příležitost ke svátosti smíření, v 18.00 bude mše -  vše v Pastoračním centru sv. Tomáše.

Odpolední „Barvička" pro děti nebude.    

V sobotu 24. 12. je Štědrý den. Bohoslužby budou takto: Ve 14.30 bohoslužba slova pro děti - v kostele v Dobříši,
ve 22.00 štědrovečerní mše v Rosovicích i ve Svatém Poli a také bohoslužba slova ve Staré Huti, ve 24.00 půlnoční mše v kostele v Dobříši.

V neděli 25. 12. je slavnost Narození Pána - Boží hod vánoční. Nedělní bohoslužby budou jako obvykle.

V pondělí 26. 12. na svátek sv. Štěpána budou bohoslužby jako v neděli. V 16.00 zveme na zpívání koled u živého Betléma - na zahradě PCSvT.

 

Dobře prožité dny přejí                                                                                     

P. Karel Satoria a P. Petr Blecha